warto pamiętać serwis rocznicowy

Lista projektów wybranych do realizacji w ramach Programu „Warto pamiętać”

1. „SYSTEMY” – artystyczne eksploracje historii w ramach 7. edycji Unsound Festival, Fundacja Tone – Muzyka i Nowe Formy Sztuki

2. Blogi ’39. Śladami historii ze szkolnych zeszytów, Wadowickie Centrum Kultury

3. Kawałek ziemi (roboczy tytuł zgłoszonego projektu brzmiał: Nic nie mówiący pejzaż), Fundacja Imago Mundi

4. JÓZEF BECK (1894-1944). Człowiek, który pierwszy powiedział NIE Hitlerowi – konferencja naukowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

5. Patroni krzeszowickich ulic w kontekście II wojny światowej z uwzględnieniem historii regionalnej Gminy Krzeszowice, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej

6. Zostań Świadkiem, Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów

7. Inna lekcja historii czyli pierwsze wojenne wspomnienie, Stowarzyszenie Podgórze.pl

8. Przebudź się, jesteś wolny, Stowarzyszenie Kultury Akademickiej Instytut Sztuki

9. Nowotarski wrzesień, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu

10. 70. rocznica wybuchu II wojny światowej, IV Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Limanowej

11. Upamiętnienie 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 65. rocznicy śmierci załogi samolotu Halifax w Krzywej, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Sękowa

12. Nadzwyczajny Koncert Światowej Orkiestry dla Pokoju /The World Orchestra for Peace/ w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2009, Krakowskie Biuro Festiwalowe

13. Nowa Europa. Krajobraz przemian 20 lat po upadku komunizmu, Fundacja Imago Mundi

Wszystkie instytucje i organizacje, które nadesłały propozycje projektów zostały drogą mailową zawiadomione o decyzji MIK-u (o decyzji negatywnej lub pozytywnej i przyznanej kwocie).

Instytucje partnerskie, które będą współpracowały z Programem „Warto pamiętać”, a których projekty otrzymały kwoty niższe od kwoty wnioskowanej, proszone są o przesłanie zaktualizowanego wniosku w terminie do 1 września 2009 r. włącznie.

W sprawach związanych z aktualizowaniem formularza projektu, podpisywaniem umów oraz zasadami współpracy z MIK proszę kontaktować się z Piotrem Knasiem (knas@mik.krakow.pl, 012 422 18 84).

(pk)

Nabór projektów 2009

Comments are closed.

wartopamiętać.info RSS