warto pamiętać serwis rocznicowy

Systemy

UNS_Poster_2Projekt „Systemy” w ramach programu Unsond 09, powstał dzięki wsparciu Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Województwa Małopolskiego w ramach regionalnego programu „Warto pamiętać” – tegorocznych obchodów wielkich polskich rocznic.

„Systemy” w szczególności mają na celu rozważania, inicjowanie dyskusji i artystyczne eksploracje znaczeń, związane z upadkiem komunizmu i wpływowi tego wydarzenia na przemiany w sztuce i kulturze. Nie zawsze jednak idee te prezentowane będą w jednoznaczny sposób – istotą części projektów zawartych w programie jest również bardziej abstrakcyjne, w pełni artystyczne interpretowanie zagadnień związanych z działaniami w ramach systemów – nie tylko politycznych, ale również socjologicznych, kulturalnych i biologicznych. W trakcie programu Unsound przedstawione zostaną prace i inicjowane będą dyskusje, w których pojawią się pytania o sposoby funkcjonowania jednostki, artysty i odbiorcy kultury oraz zbiorowego działania na tym polu, w zależności od ustroju i przemian społeczno-politycznych.

Projekt „Systemy” składał się będzie z różnych elementów, jak: zlecone projekty video wykonywane przez VJ z Polski i Niemiec; instalacje dźwiękowe i video; projekcje filmów dokumentalnych oraz dyskusje panelowe.

Projekcje filmów dokumentalnych

Seria rozpocznie się wraz z otwarcie festiwalu i projekcją filmu „Beats of Freedom”. Reżyserami filmu są Leszek Gnoiński i Wojciech Słota, którzy stworzyli obraz dokumentujący wpływ muzyki rockowej na tworzenie się antykomunistycznej opozycji oraz wpływ tego ruchu na ostateczny upadek komunizmu. Towarzyszyć projekcji będzie również dyskusja panelowa z udziałem twórców filmu. Film powstał jako koprodukcja TVN i Instytutu Adama Mickiewicza.

Pokazany zostanie jeszcze jeden dokument tych samych twórców w ramach programu „Systemy” – film poświęcony scenie punkowej oraz element serii dokumentów „Historia Polskiego Rocka”.

Pokazane zostaną również dokumenty zagraniczne poświęcone zagadnieniom praw autorskich i zmian w nich zachodzących, które wpływają na powstawanie prace – „RiP: A Music Manifesto”. W innym dokumencie,„Before The Music Dies”, pokazane zostanie, jak wielki biznes i systemy ekonomiczne wpływają na popkulturę i powstawanie nowych, sztucznych gwiazd.

Zlecone projekty VJ

We współpracy z kuratorami berlińskiego festiwalu Club Transmediale powstaje tegoroczny program video, w którym eksplorować zagadnienia „Systemów” będą polscy i niemieccy artyście VJ, jak Pussy Krew, PaniK oraz Kinetofon. A ze strony niemieckiej swoje prace pokażą MFO, Autokolor oraz Telematique i u-matic.

Program VJ będzie prezentowany w trakcie nocy klubowych w Muzeum Manggha oraz prezentowane osobno w trakcie wystawy „Systemy” w Fabryce Past Erdal, co opisane jest poniżej.

Instalacje „Systemy”

Trzy bardzo różne projekty odnoszą się do przeszłości komunistycznej oraz zawierające w sobie również wizje rozwoju, demokracji i przyszłości bez reżimów. Wszystkie prace analizują również motywy i idee współpracy ponad granicami i narodowościami, co pokazane jest w formie instalacji audiowizualnych stworzonych przez doświadczonych twórców na tym polu.

Przedstawione zostaną następujące prace:

“There are no others, there is only us” –Marc Silver (UK) and Ben Frost (IS / AUS)

Film i dźwięk w jednym obrazie pokazują tysiące ptaków połączonych we wspólnym locie – niezwykle mocna metafora odnosząca się do przyszłości w działaniach kolaboracyjnych i pracy organicznej.

Film wzbogacony jest w 9-minutowy soundtrack skomponowany przez Ben Frosta oraz dodatkowo, w trakcie wystawy, puszczany będzie również z alternatywnymi ścieżkami dźwiękowymi skomponowanymi przez trzech innych artystów: Jacaszka (PL), Tomasz Bednarczyka (PL) i Denisa Kolokola (UA).

“Anion” – Jacob Kirkegaard

Praca świetnego duńskiego artysty, Jacoba Kirkegaarda łączy projekcję obrazów przedstawiających widok Czarnobyla po katastrofie nuklearnej oraz dźwięki zebrane w tym miejscu. Wydarzenie to było dosłownym i metaforycznym początkiem końca komunistycznego imperium. Nagrania z miejsca wybuchu nuklearnego oraz zebrane materiały video z opuszczonych przestrzeni Czarnobyla zmuszają do rozważań nad zagadnieniami czasu, wyobcowania i zmian, odnosząc się do niedosłyszalnego poczucia zagrożenia, obecnego w tamtej przestrzeni od momentu wybuchu.

„Plant Shift” – Kassian Troyer

Artysta dźwiękowy Kassian Troyer w ramach projektu zleconego przez Unsound, nagrywał dźwięki Mińska. Z nagrań powstałych we wrześniu 2008 powstała niezwykła wystawa, która dokumentuje dźwięki w nieoznakowanej przestrzeni podmiejskiej, gdzie pochowane zostały polskie i białoruskie ofiary Stalina.
Wystawa ta jest nie tylko bezpośrednim nawiązaniem do przemilczanej historii komunizmu, ale również do obecnej sytuacji Białorusi.

Dyskusje panelowe

Projekt „Systemy” zawiera również program dyskusji, w ramach którego poruszany będzie szereg tematów, jak niezależna produkcja kultury i formowanie się organizacji kulturalnych po 1989 roku; międzynarodowa współpraca kuratorów w ramach organizacji ICAS – Internetional Cities of Advanced Sound, którego członkiem założycielem jest Unsound; pytania o wpływ współczesnych technologii i rozwoju sposobów przepływu informacji na środowisko twórcze i inne.

(Źródło: UNSOUND)

Systemy / Unsound Festival

Tagi: , , , , ,

One comment to “Systemy”

  1. […] o skomplikowanym systemie poruszania się stada ptaków. Prezentacja tego filmu jest częścią Systemów i można go oglądać w trakcie trwania festiwalu jako instalację video w Fabryce […]

wartopamiętać.info RSS