warto pamiętać serwis rocznicowy

Relacja z konferencji „XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce”

Dwadzieścia lat temu ustawą o samorządzie gminnym z 1990 r. w Polsce został przywrócony samorząd terytorialny, który stał się jednym z symboli demokratyzacji życia społecznego. W XX rocznicę odnowienia samorządu w Krakowie odbyła się konferencja upamiętniająca to wydarzenie.

Konferencję otworzył Kazimierz Barczyk – założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, który podkreślił rolę i znaczenie samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie. Przypomniał przygotowania do tworzenia samorządu gminnego w Krakowskim Komitecie Obywatelskim Solidarności, w którym był członkiem prezydium, projekty legislacyjne Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „S” i reformę administracji publicznej rządu Jerzego Buzka (był wówczas doradcą premiera ds. reformy samorządowej). Zaznaczył, że żaden z gabinetów czy parlamentów nie podjął się tak gruntownych i systemowych zmian normujących funkcjonowanie państwa.


Następnie odczytano listy nieobecnych prof. Jerzego Regulskiego i Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary. Prof. Regulski zaznaczył, iż samorząd stał się trwałym elementem ustroju Polski i płaszczyzną integracji społeczności lokalnych i ich działań na rzecz rozwoju kraju. Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara z kolei podkreślił, że jednym z momentów przełomowych w budowaniu III Rzeczpospolitej były pierwsze prawdziwie demokratycznie wybory, które odbyły się 27 maja 1990 roku – do rangi symbolu urasta fakt, że były to właśnie wybory samorządowe.

Niezwykle ciekawy wykład poświęcony historii samorządu wygłosił prof. Jacek Purchla – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, były Wiceprezydent Krakowa.

Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Olbrycht opowiedział o tym jak Polska, jako jedyna ratyfikowała w całości Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego, a nasze ustawodawstwo samorządowe w całości ją respektowało oraz o konsekwencjach tych decyzji. W jego ocenie samorządy polskie pod względem kompetencji, sprawności i majątku mogą być często wzorem dla wielu samorządów w Europie.

O istocie samorządności, pracach nad tworzeniem samorządu przed dwudziestu laty, własnych dobrych doświadczeniach w pracy samorządowej i satysfakcji ze służby publicznej oraz o perspektywach dalszego rozwoju samorządu mówiła Ewa Filipiak – Burmistrz Wadowic.

Kazimierz Fudala przedstawił swoją drogę do samorządu od pracy naukowej w Akademii Rolniczej poprzez naczelnika gminy i wójta przez 5 kadencji. W swoim wystąpieniu i krótkim filmie przedstawił dramat walki, zniszczenia w czasie ostatniej powodzi. O swojej roli w walce z żywiołem opowiedziała również wójt Lanckorony – Zofia Oszacka.

Henryk Juszczyk – twórca samorządu bielsko-bialskiego organizując komitety obywatelskie Solidarności, następnie przez dwie kadencje przewodniczący Rady Miasta, później wiceprezydent podsumował ostatnie 20 lat samorządu w Bielska-Białej jako wielki sukces mieszkańców, nie zapomniał jednak o roli przedsiębiorców w tym procesie.

Jako jeden z ostatnich Prezydent Tarnowa dr Ryszard Ścigała przedstawił swoją drogę od managera, prezesa „Azotów” – największego zakładu pracy w Tarnowie, do kierowania stutysięcznym miastem. Wskazał wiele podobieństw w pracy na tych dwóch stanowiskach.

Wszyscy prelegenci podkreślali, że utworzenie samorządu zwiększyło aktywność obywatelską i dało mieszkańcom możliwość realnego wpływu na władzę w ich „małej ojczyźnie”. W trakcie konferencji odbyła się również prezentacja i promocja książki dr Rafała Nowakowskiego „Gra o miasto. W 20. rocznicę samorządu w Polsce”.

W konferencji udział wzięło ponad stu samorządowców z całej Małopolski. Po konferencji odbyło się XXIII Walne Zgromadzenie Członków SGiPM.

(Bartosz Lipszyc, SGiPM)

XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce

Tagi: , , , ,

Comments are closed.

wartopamiętać.info RSS
Chirie auto Chisinaurent a car chisinauantalya escortantalya escortantalya escort bayanantalya escort bayan