warto pamiętać serwis rocznicowy

Finał projektu „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć”

7 października 2010 r. miał miejsce finał projektu Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć realizowanego przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie i Starostwo Powiatowe w Tarnowie, we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury i Województwem Małopolskim w ramach programu „Warto pamiętać”.

Uroczysta konferencja popularnonaukowa „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć” była swoistym preludium do obchodów X Dnia Papieskiego, przypadającego w tym roku na 10 października. Mottem konferencji oraz związanego z nią wydawnictwa były słowa zaczerpnięte z oświadczenia Sejmiku Województwa Małopolskiego, ustanawiającego rok 2010 Rokiem Jana Pawła II Wielkiego w Małopolsce: Uniwersalne dziedzictwo pozostawione przez Wielkiego Polaka Jana Pawła II obecnym i przyszłym pokoleniom powinno być przedmiotem troski Małopolan. Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00 występem uczniów z ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gromniku, którzy zaprezentowali ciekawy spektakl pt. „Niebezpieczny zakręt…”, ukazujący, jak nauczanie Jana Pawła II może odmieniać życie młodzieży narażonej na zagrożenia współczesnego świata.

W części oficjalnej głos zabrali: Wicewojewoda Małopolski Stanisław Sorys oraz Starosta Tarnowski, gospodarz wydarzenia.

Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Andrzej Zając z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przedstawił on zagadnienie Listu Jana Pawła II do Artystów oraz jego recepcję w środowiskach twórców kultury w Polsce. Kolejnym prelegentem był ks. Tadeusz Sajdak, Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. W swoim wykładzie przypomniał miejsce świata przyrody w nauczaniu Jana Pawła II podczas jego pielgrzymek do Diecezji Tarnowskiej. Następnie omówił genezę powstania, osiągnięcia oraz bieżącą działalność Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu.
Po przerwie dokonano wręczenia nagród laureatom konkursu przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć”. Konkurs odbył się 24 września w ZSLiT w Wojniczu. Wzięło w nim udział 32 uczniów. Laureatami zostali: Paweł Kasperowicz (ZSP w Radłowie), Katarzyna Tomala (I LO w Tarnowie) i Ewa Malinowska (ZSiT w Wojniczu).

Kolejnym punktem programu konferencji był wykład prof. dr hab. Aliny Rynio, Dyrektora Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II w Lublinie pt. „Wychowawcza propozycja zagospodarowania daru miłości według wskazań Jana Pawła II”. Natomiast ostatni wykład dotyczył związków Jana Pawła II z diecezją tarnowską i został wygłoszony przez ks. dr. Ryszarda Banacha z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny – Sekcja w Tarnowie.

Na zakończenie konferencji głos zabrali ponownie uczniowie, tym razem z ZSLiT im. Jana Pawła II w Wojniczu. Przygotowali oni zestaw anegdot o papieżu, które przypomniały drugie oblicze Jana Pawła II, to, które przełamywało bariery, przekraczało granice i budziło takie same emocje u ludzi różnych narodowości, ras, wyznań i religii.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, gównie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele, katecheci, samorządowcy oraz pracownicy uczelni. Wydarzeniu patronowali: Biskup Tarnowski, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Małopolskiego i Małopolski Kurator Oświaty.

Dopełnieniem konferencji i całego projektu jest wydawnictwo zatytułowane „Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć”, w której zamieszczonych zostało 25 artykułów poruszających szereg zagadnień związanych z życiem, działalnością i nauczaniem papieża Jana Pawła II.

(dr Paweł Juśko)

Jan Paweł  II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć

Tagi: , , , , ,

Comments are closed.

wartopamiętać.info RSS
Chirie auto Chisinaurent a car chisinauantalya escortantalya escortantalya escort bayanantalya escort bayan