warto pamiętać serwis rocznicowy

BIEG PO HISTORII MIASTA


Towarzystwo Miłośników Andrychowa oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie zaprosili uczniów szkół z terenu gminy do udziału w nietypowej lekcji historii najnowszej – na ścieżkę pod hasłem „Solidarni w Andrychowie”.

Ścieżka została opracowana w ramach projektu Na tropie Solidarności Podbeskidzia – Andrychów – pamiętamy! realizowanego przez uczniów liceum we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w ramach programu „Warto pamiętać”.

W akcji zorganizowanej 25 października uczestniczyło ok. 115 osób ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie, Gimnazjum nr 2 w Andrychowie, Zespołu Szkół nr 1 im. T. Kotarbińskiego w Andrychowie. Uczniowie gimnazjum w Rzykach oraz Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Andrychowie spacerowali 26 października.

Spacer rozpoczął się w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej, gdzie uczniowie zwiedzili ekspozycję pt. „Pamiątki andrychowskiej Solidarności”. W Izbie Regionalnej czekał na uczniów Szczepan Muszala, jedyny z Andrychowa delegat na I Zjazd Solidarności w Gdańsku, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w AZPB. Opowiedział on uczestnikom Biegu o narodzinach związku w zakładzie, atmosferze stanu wojennego, niebagatelnej roli Jana Pawła II dla ruchu solidarnościowego i przemian w Polsce.

Młodzież podzieliła się na dwie grupy. Uczestnicy Biegu otrzymali spacerowniki „Solidarni w Andrychowie”. Zwiedzali zakłady: Andrychowską Fabrykę Maszyn S.A. oraz dawne Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego (obecnie ANDROPOL S.A.). Spotkali się z pracownikami fabryk, którzy opowiadali nie tylko o historii zakładu, produkcji, sukcesach i porażkach firmy, ale także o działalności związkowej. Uczniowie zobaczyli, jak wygląda obecnie praca w największych firmach działających w mieście.

Wędrując z trenu zakładów na warsztaty tematyczne, zapoznawali się z treścią spacerownika.
Warsztaty zorganizowano w harcówce Hufca ZHP Andrychów przy ul. Krakowskiej oraz
w sali Wiedzy o kulturze i kultury łacińskiej w liceum ogólnokształcącym.

W harcówce czekała na uczniów zrekonstruowana podziemna drukarnia prasy i ulotek. Zajęcia przygotowali chłopcy z 2 klasy humanistycznej LO pod okiem Wiesława Pyzio, andrychowskiego organizatora drukarni „Solidarności Podbeskidzia”. Każdy mógł otrzymać wydrukowaną tam ulotkę. Grupa była zobowiązana przenieść ulotki do wskazanego miejsca. Po ulicach miasta krążył w tym czasie przebrany za ormowca uczeń próbujący zatrzymać, wylegitymować i odebrać ulotki.

W sali 73 LO dziewczęta z klasy 2h prezentowały technikę linorytu, którą wykorzystywali działacze „Solidarności” do wykonywania druków pamiątkowych, znaczków, ulotek, kartek świątecznych. Można było samodzielnie zaprojektować i wykonać druk.

Uczniowie zapoznali się z prezentacjami multimedialnymi, wykonanymi w ramach projektu. Prezentacje wyświetlały się przez cały październik w zaaranżowanej witrynie najstarszej funkcjonującej księgarni w mieście – księgarni „B. Marczyński” przy Rynku 4. Prezentacje 25 i 26 października były wyświetlane w „Piwnicy ART” w podziemiach liceum oraz w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej.

26 października młodzież obejrzała wystawę, zwiedziła dawną Wytwórnię Silników Wysokoprężnych, zapoznała się z prezentacjami multimedialnymi wykonanymi przez licealistów oraz spotkała się z Kierownikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Andrychowie, Leszkiem Kucharskim, który przygotował dla uczniów muzykę związaną z czasami podziemnej Solidarności oraz rys historyczny związku.

Całą akcję udało się zorganizować dzięki współpracy szkoły z Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Miejską Biblioteką Publiczną, Towarzystwem Miłośników Andrychowa oraz Prezesami zakładów: Odlewni Motoryzacyjnej Sp. z o.o, Andrychowskiej Fabryki Maszyn S.A., Andorii S.A. – Grupa Gwarant.

(Ewelina Prus-Bizoń)

Na tropie Solidarności Podbeskidzia – Andrychów – pamiętamy!

Tagi: , , , , , ,

Comments are closed.

wartopamiętać.info RSS