warto pamiętać serwis rocznicowy

Zakończył się nabór propozycji projektów do Programu Warto pamiętać

Do godziny 17.00 do siedziby Małopolskiego Instytutu Kultury spłynęły 44 propozycje projektów. Kolejnym etapem prac będzie ich ocena przez MIK. Lista projektów przyjętych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie programu. Wszystkim instytucjom dziękujemy za nadesłane propozycje projektów.

(pk, zn)

Nabór projektów 2010

Tragiczna śmierć polskiej delegacji na uroczystości katyńskie

10 kwietnia 2010 roku, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Małżonka Prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji i załoga samolotu

Wyrażamy najgłębsze kondolencje w obliczu tragedii w Smoleńsku.

Pamięć i historia

Nowa edycja Programu „Warto pamiętać”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Programu „Warto pamiętać”. W drugiej połowie marca 2010 roku Małopolski Instytut Kultury ogłosi nabór propozycji projektów wraz z listą ważnych rocznic 2010 roku, które będą tematem tegorocznego programu. Informację o zeszłorocznym naborze można znaleźć tu.

(pk)

Bez kategorii

Program „Warto pamiętać”. Podsumowanie edycji 2009

Realizacja Programu „Warto pamiętać” została zakończona. Chcielibyśmy poinformować Państwa o jego najważniejszych efektach. Program był inicjatywą Województwa Małopolskiego, a jego koordynacja została powierzona Małopolskiemu Instytutowi Kultury. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wspaniałą okazję do współpracy z partnerami z terenu całej Małopolski przy tworzeniu projektów rocznicowych. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział!

Program „Warto pamiętać” składał się z dwóch głównych modułów realizacyjnych:

  • programu wsparcia finansowego inicjatyw kulturalnych przygotowanych dla upamiętnienia ważnych rocznic, realizowanych we współpracy z MIK (13 projektów),
  • promowania i upowszechniania wiedzy o Małopolskim Programie Obchodów Rocznic, który gromadził ważne inicjatywy rocznicowe w regionie (26 inicjatyw).

Założeniem „Warto pamiętać” było stworzenie zintegrowanego i kompleksowego programu wydarzeń kulturalnych, działań promocyjnych oraz projektów edukacji i animacji kulturalnej w ramach obchodów rocznicowych. Przy czym za priorytet uznano stworzenie nowego oblicza obchodów poprzez promowanie twórczych i ciekawych form upamiętnienia, które jednocześnie formułują spójny komunikat na zewnątrz. Trzy cele zostały uznane za najważniejsze:

  • budowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu,
  • integrowanie mieszkańców Małopolski w oparciu o dziedzictwo historyczne,
  • organizowanie wydarzeń, w których mieszkańcy Małopolski mogą aktywnie uczestniczyć.

W dużym stopniu cele te udało się osiągnąć dzięki ważnym projektom przygotowanym przez partnerów programu. Więcej o realizacji celów „Warto pamiętać” można znaleźć w raporcie ewaluacyjnym programu zamieszczonym poniżej.

Główne efekty Programu „Warto pamiętać” (realizacja 13 projektów we współpracy z MIK) to:

  • 84 080 uczestników wydarzeń i działań w ramach programu,
  • 60 produktów (konferencje, debaty, działania animacyjne, wystawy, strony internetowe, archiwa relacji świadków historii, konkursy, publikacje, happeningi i rekonstrukcje historyczne, warsztaty edukacyjne),
  • 4 kampanie medialne w Krakowie i w Małopolsce promujące Program „Warto pamiętać”,
  • 140 artykułów na stronie www.wartopamietac.info, ponad 8000 odbiorców strony.

Partnerzy programu, których poprosiliśmy o opinię na jego temat, zwrócili szczególną uwagę na realizację w ramach „Warto pamiętać” projektów o różnym zasięgu: lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, przez co udało się przygotować ciekawą propozycją dla Małopolan będącą jednocześnie innowacyjnym działaniem promującym region. Małopolska była dzięki temu programowi aktywną jednostką w przestrzeni działań upamiętniających ważne polskie rocznice XX wieku. Wielu naszych partnerów stwierdziło też, że warto program kontynuować, ponieważ jest on unikalną propozycją wsparcia projektów kulturalno-edukacyjnych i artystycznych poświęconych historii. Program w opinii naszych partnerów może stać się platformą wspierania rozwoju nowoczesnego patriotyzmu – w jego wymiarze lokalnym, regionalnym i polskim.

Poniżej znajduje się pełny raport ewaluacyjny Programu „Warto pamiętać”.

więcej »

Ewaluacja edycji 2009

Tagi: ,

Dlaczego warto pamiętać i jaki Program „Warto pamiętać”. Inna lekcja historii

Dlaczego „warto pamiętać” i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

Zadaniem twórcy i animatora jest nieustające poszukiwanie metod uczenia, przypominania dziejów własnego narodu oraz regionu. Jego zadaniem jest budowanie więzi pokoleniowych, wzmacnianie poczucia tożsamości opartych na wspólnej historii i tym samym społecznej odpowiedzialności za jego obecny i przyszły kształt. Z tych samych powodów „warto pamiętać”. Nasza pamięć to nasz potencjał, bagaż doświadczeń, inspiracje.

Wernisaż wystawy "Inna lekcja historii czyli pierwsze wojenne wspomnienie"

więcej »

Ewaluacja edycji 2009, Inna lekcja historii, czyli pierwsze wojenne wspomnienie

Tagi: ,
wartopamiętać.info RSS