warto pamiętać serwis rocznicowy

Lista projektów wybranych do realizacji w ramach Programu „Warto pamiętać” 2010

1. Samorządna Gmina Brzeszcze 1990-2010 – w stronę interaktywnego rozwoju, Ośrodek Kultury Brzeszcze

2. Reporterka, pedagożka, emancypantka – 100. rocznica śmierci Marceliny Kulikowskiej, Fundacja Przestrzeń Kobiet

3. Dziennikarze Historii – 50. rocznica obrony Krzyża Nowohuckiego, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida

4. Stulecie Małopolskiego Lotnictwa, Nawigator

5. Marzenie o wolności. Kraków ’45, Muzeum historii Polski w Warszawie

6. „Na tropie Solidarności Podbeskidzia – Andrychów – pamiętamy!”, L.O. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie

7. SIERPIEŃ 1980, SIERPIEŃ 2010, Region Małopolski NSZZ „Solidarność”

8. Warto rozmawiać – Konkurs debat oksfordzkich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Federacja Związków Gmin i Powiatów RP

9. OBLICZA WOLNOŚCI Kontrapunkt dla PRL-owskiej rzeczywistości, Wadowickie Centrum Kultury im. M. Wadowity

10. Geneza Małopolski obywatelskiej, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

11. XX-lecie Samorządu Terytorialnego w Małopolsce, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

12. Nie oddamy ideałów Sierpnia, Region Małopolski NSZZ „Solidarność”

13. „Bal u Pana Boga”, Stowarzyszenie ROZSTAJE – u zbiegu kultur i tradycji

14. „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć”, Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

15. „Epitafia katyńskie”, Stowarzyszenie Maj 77

Wszystkie instytucje i organizacje, które nadesłały propozycje projektów zostaną drogą mailową zawiadomione o decyzji MIK-u (o decyzji negatywnej albo pozytywnej wraz z przyznaną kwotą dofinansowania).

Instytucje partnerskie, które będą współpracowały z Małopolskim Instytutem Kultury w ramach Programu „Warto pamiętać”, a których projekty otrzymały kwoty niższe od kwoty wnioskowanej, proszone są o przesłanie zaktualizowanego wniosku w terminie do 14 maja 2010 r. włącznie.

W sprawach związanych z aktualizowaniem formularza projektu, podpisywaniem umów oraz zasadami współpracy z MIK proszę kontaktować się z Zofią Noworól (noworol@mik.krakow.pl, 012 422 18 84).

(zn)

Tagi: ,

Zakończył się nabór propozycji projektów do Programu Warto pamiętać

Do godziny 17.00 do siedziby Małopolskiego Instytutu Kultury spłynęły 44 propozycje projektów. Kolejnym etapem prac będzie ich ocena przez MIK. Lista projektów przyjętych do realizacji zostanie ogłoszona na stronie programu. Wszystkim instytucjom dziękujemy za nadesłane propozycje projektów.

(pk, zn)

Otwarty nabór projektów do II edycji Programu „Warto pamiętać”

Małopolski Instytut Kultury koordynował w 2009 r. I edycję Programu „Warto pamiętać”, w ramach którego współpracowano przy realizacji projektów dotyczących siedemdziesięciolecia wybuchu II wojny światowej, trzydziestolecia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz dwudziestolecia wyborów 1989 roku.

W związku z rozpoczęciem II edycji Programu „Warto pamiętać” MIK ponownie poszukuje instytucji partnerskich do współpracy.

Za najważniejsze tegoroczne wydarzenia uznano: 20. rocznicę powołania samorządu terytorialnego, 30. rocznicę powstania „Solidarności”, 50. rocznicę obrony Krzyża Nowohuckiego, 70. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Do Programu „Warto pamiętać” wpisano również obchody Roku Jana Pawła II Wielkiego w Małopolsce, ogłoszonego przez Radnych Województwa Małopolskiego.

Powyższa lista nie wyczerpuje godnych upamiętnienia wydarzeń z przeszłości, które warto wspominać w 2010 r. Dlatego do Programu mogą zostać włączone również projekty związane z innymi rocznicami, stanowiącymi ważny punkt historii Małopolski.

Niezmiennie celem Programu „Warto pamiętać” pozostaje realizacja projektów edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, odnoszących się do ww. rocznic, przygotowanych przez partnerów publicznych i społecznych z terenu Małopolski, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekty te powinny:

  • integrować mieszkańców Małopolski w oparciu o dziedzictwo historyczne oraz tworzyć warunki do dialogu międzypokoleniowego,
  • wspomagać budowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu i aktywności mieszkańców Małopolski w oparciu o pamięć i historię,
  • wspierać działalność badawczą i naukową w obszarze dziedzictwa historycznego związanego z ww. rocznicami.

Zapraszamy do składania propozycji projektów. Najciekawsze z nich zostaną zrealizowane we współpracy z MIK.

Propozycje projektów należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej. Opis wymogów formalnych, kryteriów merytorycznych oraz zasad współpracy znajduje się w dokumencie Regulamin Programu „Warto pamiętać” 2010 (plik pdf do pobrania).

Termin nadsyłania propozycji upływa 16 kwietnia 2010 r., o godz. 17.00.


Regulamin Programu „Warto pamiętać” 2010 (plik pdf do ściągnięcia)


Formularz projektu, załącznik nr 1 (plik doc do ściągnięcia)


Formularz sprawozdania z realizacji projektu, załącznik nr 2 (plik doc do ściągnięcia)


Zasady dot. stosowania logotypów, załącznik nr 3 (plik pdf do ściągnięcia)

wartopamiętać.info RSS