warto pamiętać serwis rocznicowy

Równouprawnienie kobiet

Termin „feminizm” w najbardziej ogólnym znaczeniu odnosi się do ideologii i ruchu społecznego związanego z równouprawnieniem kobiet. Początek ruchu wyznacza dziewiętnastowieczna działalność sufrażystek, które walczyły o równe prawa dla kobiet i mężczyzn.
Historia ruchu dzieli się na tzw. fale. Dzisiejszy quiz związany jest z tą tematyką.

[QUIZZIN 6]

(am)

Tagi: , , ,

Szlaki papieskie

7 października 2010 r. odbyła się konferencja „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć”, kończyła ona jeden z projektów rocznicowych koncentrujących się na związkach Jana Pawła II z małopolską przyrodą.

Jedną z form upamiętnienia związków Jana Pawła II z Polską jest wytyczanie szlaków turystycznych wzdłuż tras wędrówek księdza Karola Wojtyły. Są to szlaki górskie i kajakowe poprowadzone najczęściej wzdłuż tradycyjnych szlaków turystycznych.

W 2003 r. w Krakowie została powołana Fundacja „Szlaki Papieskie”, której celem jest m.in. tworzenie nowych udokumentowanych szlaków. W tym samym roku z wytyczonych w Małopolsce szlaków został utworzony Małopolski Szlak Papieski, który biegnie z Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej do Starego Sącza przez m.in. Beskidy, Gorce i Tatry.

[poll id=”9″]

Szlaki papieskie

(am)

Tagi: , , ,

Początki ruchu emancypacyjnego kobiet

Jedną z rocznic upamiętnianych w ramach programu „Warto pamiętać” jest setna rocznica śmierci jednej z pierwszych polskich emancypantek – Marceliny Kulikowskiej. Dzisiejszy quiz dotyczy początków ruchu emancypacyjnego kobiet, okresu w którym żyła i tworzyła Marcelina Kulikowska.


[QUIZZIN 5]

(am)

Tagi: , ,

Kto reprezentuje samorząd?

Kampania przed wyborami samorządowymi już się rozpoczęła. Nie widać jeszcze plakatów ani ulotek, jednak coraz częściej słyszymy o różnego typu inicjatywach władz samorządowych i inwestycjach rozpoczynanych tuż przed końcem upływającej kadencji. Kogo jednak będziemy wybierać 21 listopada? Tylko członków organów uchwałodawczych czy także przedstawicieli organów władzy wykonawczej?

Dziś publikujemy quiz dotyczący organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

[QUIZZIN 4]

(am)

Tagi: , ,

Wybory samorządowe w Polsce

W tym roku obchodzimy 20. rocznicę powołania w Polsce samorządu terytorialnego. W 1990 roku weszła w życie ustawa o samorządzie gminnym. Według definicji encyklopedycznej samorząd oznacza, że pewna społeczność posiada kompetencje do samodzielnego rozstrzygania swoich spraw, do reprezentowania swoich interesów wobec państwa oraz do wykonywania zadań określonych przez ustawy, umowy lub porozumienia. Artykuł 163 Konstytucji RP mówi, że „samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. W 1998 roku weszły w życie kolejne ustawy określające strukturę samorządu terytorialnego w Polsce. Od 1 stycznia 1999 roku jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce są: gmina, powiat oraz województwo.
Dotychczas wybory samorządowe w Polsce przeprowadzano pięciokrotnie. W listopadzie tego roku upływa kolejna kadencja. Zgodnie z ogłoszeniem PKW wybory samorządowe powinny się odbyć między 14 listopada a 9 stycznia 2011 roku. Frekwencja w wyborach, które do tej pory się odbyły nigdy nie przekroczyła 50% uprawnionych do głosowania. Jakie są przyczyny tak niskiej frekwencji w wyborach przedstawicieli najbliższych obywatelom?


[poll id=”8″]

Jeśli została wybrana odpowiedź „inne”, prosimy o napisanie w komentarzu, o jakie inne przyczyny chodzi.

(am)

Tagi: , , , , , ,
wartopamiętać.info RSS