warto pamiętać serwis rocznicowy

Zostań Świadkiem – warsztaty historyczne

Tarnowiec, Zespół Szkół Publicznych, 1 września – 11 listopada 2009

Wielowątkowe działania edukacyjne dla młodzieży z gminy Tarnów: cykl spotkań i dokumentacja rozmów ze świadkami wydarzeń z 1939, 1979 i 1989 r. Efektem finalnym będzie tzw. Muzeum Jednego Wieczoru – wystawa poświęcona wydarzeniom tych lat, zaaranżowana przez młodzież, oraz konkurs plastyczny „Trzeba dać świadectwo…”, w którym młodzi ludzie z Tarnowa i partnerskiej szkoły na Węgrzech zaprezentują swoje wyobrażenia na temat wojny.

Organizator: Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów

Partnerzy: Urząd Gminy Tarnów, Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu, Województwo Małopolskie

Projekt realizowany przy współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury.
Zostań Świadkiem. Relacja z finału projektu

7 listopada 2009 r. odbyło się posiedzenie jury konkursu plastycznego „Trzeba dać świadectwo”, do udziału w którym zostali zaproszeni: Elżbieta Chrząszcz – Zastępczyni Wójta Gminy Tarnów, Bernadetta Maguda – Zastępca Dyrektora ZSP w Tarnowcu, Kazimierz Dżalak – nauczyciel przedmiotów artystycznych ZSP w Tarnowcu, Anita Minor – Kierownik Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów oraz Grzegorz Gawlik – koordynator do spraw artystycznych projektu. Jury przyznało 6 nagród (za I, II i III miejsce w każdej kategorii) oraz 16 wyróżnień. Wyróżnienia specjalne jury przyznało autorom prac nadesłanych ze szkoły na Węgrzech.

Prace konkursowe wystawiono 11 listopada 2009 r. podczas uroczystego otwarcia „Muzeum Jednego Wieczoru”. Również tego dnia zostało odegrane widowisko „Zostań Świadkiem”, które składało się z tekstów poetyckich związanych z wydarzeniami z historii Polski, etiud teatralnych, piosenek wykonywanych przez 2 zespoły (szkolną grupę wokalną „Remedium” oraz zespół rockowy, który wykonywał znane historyczne piosenki w nowoczesnych, autorskich aranżacjach) oraz projekcji krótkich filmów dokumentalnych przedstawiających omawiane wydarzenia.

W realizację projektu zaangażowało się wielu mieszkańców Gminy Tarnów oraz świadków tamtych wydarzeń, którzy bardzo chętnie dzielili się pamiątkami oraz informacjami, przyczyniając się do stworzenia bardzo bogatych sal muzealnych. Ich obecność i nieskrywane wzruszenie w czasie widowiska potwierdziły autentyczność przekazywanych treści. Zarówno dla widzów, jak i dla biorących czynny udział w realizacji projektu było to ogromne przeżycie, które niewątpliwie zapadnie im w pamięć na długo.

Na zakończenie wszystkim obecnym rozdano pamiątki oraz flagi biało-czerwone. „Muzeum jednego wieczoru” na drugi dzień przeniesiono do sal katechetycznych tarnowieckiej parafii, gdzie przez miesiąc mieszkańcy będą mogli przychodzić, by obejrzeć eksponaty, posłuchać muzyki i wywiadów.
Zespoły młodzieży zaangażowane w widowisko powzięły decyzję o kontynuowaniu współpracy i już powstały pomysły na kolejne przedsięwzięcia.

(Grzegorz Gawlik, koordynator działań artystycznych projektu)

Tagi: , , , , , , , , ,

Uroczystości rocznicowe 39/79/89 – projekt „Zostań Świadkiem”

Zostań Świadkiem

(zn)

Tagi: , , , , , , , , , , ,

Ruszył projekt „Zostań Świadkiem”

10 września 2009 r. Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów rozpoczęło realizację projektu Zostań Świadkiem. Młodzież biorąca udział w warsztatach została podzielona na cztery grupy. Trzy z nich przygotują „sale muzealne” poświęcone:

  • wybuchowi II wojny światowej,
  • pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski,
  • wyborom w 1989 roku.

Czwarta grupa przygotuje okolicznościowe wydarzenie artystyczne. Efekty pracy młodzieży zostaną zaprezentowane 11 listopada w ramach Muzeum Jednego Wieczoru.

W ramach projektu został ogłoszony konkurs plastyczny „Trzeba dać świadectwo”, dzięki któremu młodzież będzie mogła pokazać swoje wyobrażenia dotyczące rzeczywistości wojennej. Do udziału w konkursie zaproszono młodzież gminy Tarnów oraz młodzież z organizacji Lippay Lajos Alsó-jászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Instytucja Edukacji Artystycznej Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Średnich w Alsó-jászsági im. Lajosa Lippaya) na Węgrzech. Przegląd prac konkursowych może okazać się ciekawym studium pamięci o wojnie, widzianej z polskiej i węgierskiej perspektywy.

(zn)

Tagi: , , , , , ,
wartopamiętać.info RSS