warto pamiętać serwis rocznicowy

Dlaczego warto pamiętać i jaki Program „Warto pamiętać”. Inna lekcja historii

Dlaczego „warto pamiętać” i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

Zadaniem twórcy i animatora jest nieustające poszukiwanie metod uczenia, przypominania dziejów własnego narodu oraz regionu. Jego zadaniem jest budowanie więzi pokoleniowych, wzmacnianie poczucia tożsamości opartych na wspólnej historii i tym samym społecznej odpowiedzialności za jego obecny i przyszły kształt. Z tych samych powodów „warto pamiętać”. Nasza pamięć to nasz potencjał, bagaż doświadczeń, inspiracje.

Wernisaż wystawy "Inna lekcja historii czyli pierwsze wojenne wspomnienie"

więcej »

Ewaluacja edycji 2009, Inna lekcja historii, czyli pierwsze wojenne wspomnienie

Tagi: ,

Dlaczego warto pamiętać i jaki program „Warto pamiętać”. Wojewódzkie obchody 70. rocznicy Bitwy Radłowskiej i wybuchu II wojny światowej

Dlaczego „warto pamiętać” i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

„Warto pamiętać” dlatego, iż pamięć zbiorowa decyduje o naszej tożsamości i to zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym. Wszelkie zorganizowane działanie, którego celem jest podtrzymywanie i rozwijanie pamięci zbiorowej powoduje wzmacnianie poczucia tożsamości. Rolą animatora (lub twórcy) winno być kreowanie przyjaznej przestrzeni do budowania działań opartych o pamięć i dziedzictwo.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY 70. ROCZNICY BITWY RADŁOWSKIEJ I WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

więcej »

Ewaluacja edycji 2009, WOJEWÓDZKIE OBCHODY 70. ROCZNICY BITWY RADŁOWSKIEJ I WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Tagi: ,

Dlaczego warto pamiętać i jaki Program „Warto pamiętać”. Kraków 1939

Dlaczego „warto pamiętać” i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

Moim zdaniem „warto pamiętać”, gdyż historia jest istotnym elementem kształtującym naszą tożsamość – tu i teraz. Ważne by ową historię prezentować w sposób przystępny dla wszystkich zainteresowanych i tym samym sprawić, by zajmowanie się nią, interesowanie się historią i dziedzictwem narodowym (a także lokalnym) było atrakcyjne.

Czy celowe jest tworzenie wojewódzkiego programu poświęconego dziedzictwu i pamięci historii, otwartego na instytucje kultury, placówki oświatowe i edukacyjne, organizacje pozarządowe? Czego nie powinno zabraknąć w tego typu działaniach?

Jasne, że jest celowe. Nie powinno jednak zabraknąć prezentacji historii z kilku punktów widzenia – z perspektywy społecznej, lokalnej, religijnej itp.

Jak oceniają Państwo realizację programu „Warto pamiętać” (współpraca MIK – partnerzy, zawartość i czytelność strony www.wartopamietać.info , koncepcja programu, itp.)?

Działanie programu „Warto pamiętać” oceniam pozytywnie, chociaż uważam, że działania współtwórców tego projektu powinny mieć większe poparcie mediów. Wydaje mi się po prostu, że nieco więcej uwagi powinno się poświęcić współpracy z mediami.

(Jakub Osiecki, Fundacja Ośrodka Karta)

Ewaluacja edycji 2009, Kraków 1939

Tagi: ,

Dlaczego warto pamiętać i jaki Program „Warto pamiętać”. Światowa Orkiestra dla Pokoju

Dlaczego „warto pamiętać” i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

1 września 2009 roku w kościele św. Piotra i Pawła wystąpiła, z pierwszym i jedynym koncertem w Polsce (a zaledwie 14 w historii) The World Orchestra for Peace – wielonarodowa, wielowyznaniowa i wielorasowa grupa najwybitniejszych muzyków z ponad 70 wiodących orkiestr z 40 krajów świata. Program „Warto Pamiętać” okazał się właściwym kontekstem dla, organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, nadzwyczajnego koncertu. Wpisywał wybitne wydarzenie artystyczne w kontekst obchodów rozciągniętych w czasie, promowanych jako program budowania nowoczesnych postaw patriotycznych w odniesieniu do niezbywalnych kategorii pamięci i odpowiedzialności. Dzięki włączeniu koncertu do wydarzeń regionalnych jasne stawało się także odniesienie rocznicy do jej kontekstu europejskiego i pokazanie, w jaki sposób region buduje własną pamięć przeszłości.

World Orchestra for Peace

O to, by zaprosić ten legendarny zespół do Polski zabiegaliśmy od kilku lat kierowani przekonaniem, że orkiestra, której programem jest promowanie idei pokoju poprzez muzykę, jest najlepszym przykładem budowania na pamięci tragicznych wydarzeń przesłania ludzkiej solidarności i tolerancji. Z wdzięcznością przyjmujemy fakt, że koncert, który w swoich założeniach nie znajduje precedensu w historii polskich wykonań rocznicowych i który był jednym z najważniejszych międzynarodowych projektów upamiętniających 70. rocznicę wybuchu II. wojny światowej oraz 20. rocznicę odzyskania niepodległości i upadku komunizmu w Europie Środkowej, został wpisany w oficjalne kalendarium wydarzeń Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Narodowego Centrum Kultury i Małopolskiego Instytutu Kultury. WOFP wystąpiła pod dyrekcją jednego z najwybitniejszych współcześnie żyjących dyrygentów Valery’ego Gergieva. W repertuarze znalazły się dzieła kompozytorów promujących ideę pokoju: 5. Symfonia Gustava Mahlera nazywana „Orędziem miłości w nieczułych czasach” oraz nadzwyczajne i niecodzienne prapremierowe wykonanie Preludium dla Pokoju, które specjalnie na tę okazję skomponował Krzysztof Penderecki, będące nawiązaniem do słynnej Fanfary napisanej dla Europejskiego Centrum Solidarności.

Jaka jest rola animatora takich wydarzeń w kontekście bolesnych doświadczeń historii? Doświadczenie wojny wymaga ciągłego przypominania, upamiętniania, a także powinno służyć ustawicznej przestrodze. W tym sensie idea światowego pokoju musi być nie tyle filozofią polityczną, ale zbiorowym obowiązkiem twórców, obywateli, polityków, przywódców, ale i promotorów kultury. W tym sensie na instytucjach kultury spoczywa ogromna odpowiedzialność za godne mówienie o przeszłości i wykorzystywanie rocznic narodowych do budowania szerokiej refleksji nad przyczynami i skutkami wojny.
więcej »

Ewaluacja edycji 2009, World Orchestra for Peace / Światowa Orkiestra dla Pokoju

Tagi: ,

Dlaczego warto pamiętać i jaki Program „Warto pamiętać”. Nowa Europa. Krajobraz przemian 20 lat po upadku komunizmu

Dlaczego warto pamiętać i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

Pamięć odkrywa przed nami symboliczne własności konkretnych zdarzeń, osób, miejsc, rzeczy. Historyczne zanurzenie się w nie, a jednocześnie gwałtowne przesunięcie w stronę nowoczesności, którego doświadczamy każdego dnia, stwarza nowe sytuacje dla ekspresji nas samych. Realizacja działań kulturalnych, które nie polegają po prostu na przekazywaniu wiedzy ,,oficjalnej”, ale na kreatywnym i ekspresywnym budowaniu narracji historycznej poprzez sztukę może więc pełnić istotną rolę w procesie umacniania ,,wspólnoty wyobrażonej”. Wspólnoty, gdzie wspomnienia zbiorowe mieszają się z osobistymi, czego wynikiem jest oparcie tożsamości na różnych kontekstach identyfikacji. Konteksty te – społeczne, kulturowe, narodowe, religijne – zakorzenione w przeszłości stanowią ważny element teraźniejszości. Pamięć – jako aktywny proces – oznaczałaby więc ciągłe definiowanie siebie w odniesieniu do przeżyć dnia obecnego – z jednej strony oraz z drugiej – do historii, która łączy poczucie geograficznej przynależności ze złożonymi narracjami o ludzkich czynach, które wydarzyły się w określonym czasie.

Nowa Europa. Krajobraz przemian 20 lat po upadku komunizmu

więcej »

Ewaluacja edycji 2009, Nowa Europa. Krajobraz przemian 20 lat po upadku komunizmu

Tagi: ,
wartopamiętać.info RSS
antalya escortantalya escort bayan