warto pamiętać serwis rocznicowy

Relacja z szóstego spotkania w Czytelni

Szóste i ostatnie w ramach projektu spotkanie w Czytelni dla Kobiet im. Marceliny Kulikowskiej odbyło się w Massolit Books & Café 9 listopada 2010 roku.

Spotkanie miało charakter podsumowujący projekt Reporterka, pedagożka, emancypantka – 100. rocznica śmierci Marceliny Kulikowskiej. Rozmawiałyśmy o realizowanych od maja wydarzeniach, których celem było uczczenie 100. rocznicy śmierci Marceliny i przypomnienie jej postaci jako zapomnianej, wybitnej działaczki społecznej, poetki, nauczycielki, a także od-zyskanie pamięci o pionierskim dziedzictwie Krakowa w obszarze edukacji kobiet.

Przypominałyśmy warsztaty reporterskie, historii kobiet i wycieczki, w których brałyśmy udział, przedstawiłyśmy książkę Śladami Marceliny Kulikowskiej. Małopolska w reportażach, która została przygotowana w ramach projektu. Nie skupiłyśmy się jednak wyłącznie na „historii projektu” – rozmawiałyśmy także o przyszłości Czytelni i działaniach, jakie chciałybyśmy wspólnie w Czytelni realizować. W planach kolejne spotkania, poszerzenie działalności Czytelni, a także film o Marcelinie Kulikowskiej.

Spotkania w ramach Czytelni w ramach projektu Reporterka, pedagożka, emancypantka – 100. rocznica śmierci Marceliny Kulikowskiej odbywały się raz w miesiącu w Massolit Books & Cafe przy ul. Felicjanek 4 w Krakowie. O kolejnych spotkaniach poinformujemy na stronie Fundacji Przestrzeń Kobiet.

(Natalia Sarata, Fundacja Przestrzeń Kobiet)

Reporterka, pedagożka, emancypantka – 100. rocznica śmierci Marceliny Kulikowskiej

Tagi: , , , , , ,

Równouprawnienie kobiet

Termin „feminizm” w najbardziej ogólnym znaczeniu odnosi się do ideologii i ruchu społecznego związanego z równouprawnieniem kobiet. Początek ruchu wyznacza dziewiętnastowieczna działalność sufrażystek, które walczyły o równe prawa dla kobiet i mężczyzn.
Historia ruchu dzieli się na tzw. fale. Dzisiejszy quiz związany jest z tą tematyką.

[QUIZZIN 6]

(am)

Quizy

Tagi: , , ,

Warsztat historii kobiet

30 września 2010 r. w Małopolskim Instytucie Kultury odbył się warsztat historii kobiet, w którym wzięły udział osoby prowadzące na terenie Małopolski szeroko rozumianą aktywność edukacyjną lub do niej się przygotowujące – studentki, doktorantki, nauczycielki, przewodniczki miejskie po Krakowie, wolontariuszki organizacji pozarządowych.

W ramach jednodniowego warsztatu poruszane były kwestie związane z mechanizmami, które mają wpływ na niewidoczność kobiet i ich doświadczenia w historii pisanej, także tej przekazywanej w podręcznikach szkolnych i przewodnikach po mieście. Rozmawiałyśmy o procesie emancypacji i zyskiwaniu przez kobiety prawa do pracy, edukacji, praw politycznych i obywatelskich jako elemencie walki o demokrację. Przedstawiałyśmy także dorobek krakowskich emancypantek, historie kobiet, które żyły i działały tutaj przed nami i dla nas. Rozmawiałyśmy o tym, jak w historii Krakowa można odzyskiwać historię kobiet i jaki jest dorobek krakowskiej społeczności katolickiej, żydowskiej, ewangelickiej i bezwyznaniowej na rzecz edukacji dziewcząt i kobiet.

Warsztat został zrealizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet w ramach projektu Reporterka, pedagożka, emancypantka – 100. rocznica śmierci Marceliny Kulikowskiej.

(Natalia Sarata, Fundacja Przestrzeń Kobiet)

Reporterka, pedagożka, emancypantka – 100. rocznica śmierci Marceliny Kulikowskiej

Tagi: , , , , ,

Warsztat herstoryczny (warsztat historii kobiet) – Kraków, 30 września 2010

  1. Mieszkasz w Małopolsce?
  2. Interesuje Cię historia?
  3. Chcesz dowiedzieć się więcej o wybitnych Krakowiankach?

Weź udział w nieodpłatnym warsztacie herstorycznym, podczas którego poznasz kobiety tworzące historię Krakowa i Małopolski!

Wobec niewidoczności kobiet w historii nauczanej w szkołach i niedoceniania dorobku emancypantek na rzecz równości i demokracji, proponujemy osobom prowadzącym działalność edukacyjną w Krakowie i Małopolsce oraz osobom zainteresowanym historią kobiet 8-godzinny, jednodniowy warsztat, którego celem jest:

  • refleksja nad mechanizmami wykluczania kobiet i ich dziedzictwa z historii pisanej,
  • podniesienie poziomu wiedzy o historii kobiet i ich dorobku na rzecz demokracji,
  • wzmocnienie umiejętności włączania tej perspektywy do działań edukacyjnych.

Warsztat przeznaczony jest dla mieszkańców Małopolski, kobiet i mężczyzn, wykonujących pracę edukacyjną i/lub zainteresowanych tematem historii kobiet i dziedzictwa Krakowa w obszarze edukacji kobiet, w tym poznaniem dorobku krakowskiej społeczności katolickiej, żydowskiej i ewangelickiej na rzecz edukacji dziewcząt i kobiet.

Aby wziąć udział w warsztacie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i do dnia 23.09.2010 r. przesłać go e-mailem na adres ewa.furgal@przestrzenkobiet.pl.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w warsztatach. O udziale w warsztacie poinformujemy telefonicznie lub pocztą elektroniczną w dniu 24.09.2010 r.

Udział w warsztacie herstorycznym jest bezpłatny. Osobom zakwalifikowanym do udziału organizatorki gwarantują obiad i przerwy kawowe w trakcie szkolenia. Nie zwracamy kosztów podróży ani noclegu w Krakowie.

(Fundacja Przestrzeń Kobiet)

Reporterka, pedagożka, emancypantka – 100. rocznica śmierci Marceliny Kulikowskiej

Tagi: , , , , ,
wartopamiętać.info RSS