warto pamiętać serwis rocznicowy

Ruszył projekt „Zostań Świadkiem”

10 września 2009 r. Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów rozpoczęło realizację projektu Zostań Świadkiem. Młodzież biorąca udział w warsztatach została podzielona na cztery grupy. Trzy z nich przygotują „sale muzealne” poświęcone:

  • wybuchowi II wojny światowej,
  • pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski,
  • wyborom w 1989 roku.

Czwarta grupa przygotuje okolicznościowe wydarzenie artystyczne. Efekty pracy młodzieży zostaną zaprezentowane 11 listopada w ramach Muzeum Jednego Wieczoru.

W ramach projektu został ogłoszony konkurs plastyczny „Trzeba dać świadectwo”, dzięki któremu młodzież będzie mogła pokazać swoje wyobrażenia dotyczące rzeczywistości wojennej. Do udziału w konkursie zaproszono młodzież gminy Tarnów oraz młodzież z organizacji Lippay Lajos Alsó-jászsági Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Instytucja Edukacji Artystycznej Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Średnich w Alsó-jászsági im. Lajosa Lippaya) na Węgrzech. Przegląd prac konkursowych może okazać się ciekawym studium pamięci o wojnie, widzianej z polskiej i węgierskiej perspektywy.

(zn)

Zostań Świadkiem

Tagi: , , , , , ,
wartopamiętać.info RSS