warto pamiętać serwis rocznicowy

Dziś mija 20 lat od upadku muru berlińskiego

Obchody upadku Muru Mur oddzielał Berlin Zachodni od DDR. Symbolicznie oddzielał Zachód od Wschodu. Jego upadek
(9 listopada 1989) stał się ikoną rewolucji 1989 roku w krajach bloku wschodniego, tak jak polski ruch społeczny Solidarność jest ikoną oporu przeciw zniewoleniu społeczeństw za żelazną kurtyną.

Dziś w Berlinie kulminacja obchodów tej rocznicy. Wszystkie informacje o rocznicy, projektach rocznicowych oraz programie obchodów można znaleźć na stronie Mauerfall09.

Uroczystości rozpoczną się od prawienia w ruch 1000 kostek domino. Pierwszym poruszycielem będzie Lech Wałęsa.

Left East - Right West

Krótka historia muru.

(pk)

Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , , , ,

Upadek muru berlińskiego – nowe spojrzenie na rok 1989

Gdzie byliście Państwo, gdy upadł mur? Jak wiedzie się „dzieciom przełomu” w zjednoczonych Niemczech i jak radzą sobie z przeszłością podzieloną pomiędzy Wschód i Zachód? A jak czuje się ktoś, kto w dziale delikatesowym domu towarowego KaDeWe nagle spotyka byłego oficera Stasi, który niegdyś go przesłuchiwał? Nasze Dossier 1989/2009 gromadzi wschodnie i zachodnie doświadczenia, rzuca światło na niemiecką historię i odkrywa nowe perspektywy.

Powyższy cytat pochodzi ze strony projektu Upadek muru berlińskiego – nowe spojrzenie na rok 1989, realizowanego przez Instytut Goethego. Niemiecką wizję przełomu sprzed dwudziestu lat poznajemy w czterech odsłonach.

Pierwsza, „Doświadczenie przełomu”, zawiera szereg wspomnień związanych z upadkiem muru. Organizatorzy zbierali materiał, dzwoniąc do osób z całej Republiki Federalnej Niemiec, wybierając losowo numery telefonów złożone z cyfr zawartych w rocznych datach przełomów: 1949 – powstania RFN i NRD, 1989 – upadku muru berlińskiego, oraz 2009 – jubileuszu przełomu ustrojowego. Tak dobranych respondentów pytano o przeżycia z dnia 9 listopada 1989 roku oraz zmiany, które zaszły w ich życiu od tamtego momentu.

Druga nosi tytuł „Kształtowanie wolności”, a poświęcona jest społeczeństwom w procesie przemian. Dlatego oprócz tekstów poświęconych kwestiom niemieckim – „dzieciom przełomu” oraz konstytucji niemieckiej w kontekście zjednoczenia – przeczytać tu można również o jednoczeniu się świata arabskiego oraz dramatycznych wydarzeniach, które w tym samym okresie miały miejsce w Ameryce Południowej.

Kolejna odsłona to „Przełom 1989” i jest bezpośrednio poświęcona przemianom 1989 roku oraz ich, nietypowej dla zmian tej skali, pokojowej formie.

Czwarta, ostatnia część portalu, to baza projektów powiązanych z rocznicą upadku muru berlińskiego realizowanych bądź współorganizowanych przez Instytut Goethego na całym świecie. Zwraca uwagę ich różnorodność, szczególnie zaskakujące są natomiast niektóre miejsca, w których odbywać się mają rocznicowe wydarzenia dotyczące upadku muru berlińskiego, takie jak Singapur czy Nowa Zelandia.

(zn)

Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , , , ,
wartopamiętać.info RSS