warto pamiętać serwis rocznicowy

Program konferencji „Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć”

Starosta Tarnowski i Dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszają na konferencję popularnonaukową „Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć”, realizowaną w ramach projektu Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć – jednego z projektów programu „Warto pamiętać”, zorganizowaną dla uczczenia Roku Jana Pawła II w Małopolsce.

Konferencja odbędzie się 7 października 2010 r. w sali konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego (Al. Solidarności 5-9) w Tarnowie.

Program:
10.00 – Rozpoczęcie konferencji – występ uczniów ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gromniku
10.20 – wystąpienia gospodarzy i patronów honorowych
10.45 – wykład ks. prof. dr. Andrzeja Zająca (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
pt. Jana Pawła II List do Artystów i jego recepcja w środowiskach twórców kultury w Polsce
11.05 – wykład ks. Tadeusza Sajdaka (Dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu) pt. Świat przyrody w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Diecezji Tarnowskiej
11.25 – przerwa – konferencja prasowa
11.45 – wręczenie nagród laureatom konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć
12.00 – wykład prof. dr. hab. Aliny Rynio (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) pt. Wychowawcza propozycja zagospodarowania daru młodości według wskazań Jana Pawłą II
12.20 – wykład ks. dr. Ryszarda Banacha (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny – Sekcja w Tarnowie) pt. Związki Jana Pawła II z diecezją tarnowską
12.40 – dyskusja
13.00 – zakończenie konferencji – występ uczniów ZSLiT im. Jana Pawła II w Wojniczu

Patronat honorowy:
Biskup Tarnowski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
Małopolski Kurator Oświaty

(zn)

Jan Paweł  II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć

Tagi: , , , , ,

Finał konkursu „Jan Paweł II. Dziedzictwo i pamięć”

Bieżący rok jest obchodzony w Małopolsce jako „Rok Jana Pawła II Wielkiego”, został on ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego. W oświadczeniu Sejmiku z 21 grudnia 2009 roku małopolscy Radni zauważyli:

Uniwersalne dziedzictwo pozostawione przez Wielkiego Polaka Jana Pawła II obecnym i przyszłym pokoleniom powinno być przedmiotem troski Małopolan.

Uzasadnianiem dla ustanowienia roku 2010 „Rokiem Jana Pawła II Wielkiego” w Małopolsce były dwie związane z osobą Papieża Polaka rocznice: 5. rocznica Jego odejścia do Domu Ojca oraz 90. rocznica urodzin.

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie chcąc zaszczepić ideę „Roku Jana Pawła II Wielkiego” w Małopolsce na grunt pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół, a także przyczynić się do pogłębienia refleksji naukowej na temat życia, działalności i nauczania Jana Pawła II, realizuje projekt edukacyjny Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć.

Jednym z elementów tego projektu jest konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa. 23 września 2010 roku w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu odbędzie się finał konkursu. Do konkursu zgłosiło się 12 szkół, których będzie reprezentowało 46 uczniów.
więcej »

Jan Paweł  II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć

Tagi: , , , ,
wartopamiętać.info RSS
chirie auto chisinauChisinau Airport Rent a car