warto pamiętać serwis rocznicowy

Postulaty MKS

W nocy z 16 na 17 sierpnia 1980 r. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, utworzony w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, stworzył listę 21 postulatów. Oprócz postulatów domagających się poprawy sytuacji gospodarczej w kraju, część dotyczyła wolności osobistych oraz praw politycznych i socjalnych obywateli.

Chcielibyśmy przypomnieć część z nich i zapytać o ich aktualność we współczesnej Polsce.

Postulaty MKS

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących wolności związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
(…)
4. c. znieść represję za przekonania.

Wszystkie wymienione wyżej prawa i wolności: wolność przekonań, słowa, prawo do zgromadzania się i zrzeszania się gwarantuje w rozdziale II Konstytucja RP z 1997 r. Jednak jak to wygląda w praktyce?

[poll id=”4″]


[poll id=”5″]


[poll id=”6″]

Zapraszamy także do dyskusji na temat aktualności powyższych postulatów.

(am)

Quizy

Tagi: , , , , , ,
wartopamiętać.info RSS