warto pamiętać serwis rocznicowy

Szlaki papieskie

7 października 2010 r. odbyła się konferencja „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć”, kończyła ona jeden z projektów rocznicowych koncentrujących się na związkach Jana Pawła II z małopolską przyrodą.

Jedną z form upamiętnienia związków Jana Pawła II z Polską jest wytyczanie szlaków turystycznych wzdłuż tras wędrówek księdza Karola Wojtyły. Są to szlaki górskie i kajakowe poprowadzone najczęściej wzdłuż tradycyjnych szlaków turystycznych.

W 2003 r. w Krakowie została powołana Fundacja „Szlaki Papieskie”, której celem jest m.in. tworzenie nowych udokumentowanych szlaków. W tym samym roku z wytyczonych w Małopolsce szlaków został utworzony Małopolski Szlak Papieski, który biegnie z Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej do Starego Sącza przez m.in. Beskidy, Gorce i Tatry.

[poll id=”9″]

Szlaki papieskie

(am)

Quizy

Tagi: , , ,
wartopamiętać.info RSS