warto pamiętać serwis rocznicowy

Lista projektów wybranych do realizacji w ramach Programu „Warto pamiętać”

1. „SYSTEMY” – artystyczne eksploracje historii w ramach 7. edycji Unsound Festival, Fundacja Tone – Muzyka i Nowe Formy Sztuki

2. Blogi ’39. Śladami historii ze szkolnych zeszytów, Wadowickie Centrum Kultury

3. Kawałek ziemi (roboczy tytuł zgłoszonego projektu brzmiał: Nic nie mówiący pejzaż), Fundacja Imago Mundi

4. JÓZEF BECK (1894-1944). Człowiek, który pierwszy powiedział NIE Hitlerowi – konferencja naukowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

5. Patroni krzeszowickich ulic w kontekście II wojny światowej z uwzględnieniem historii regionalnej Gminy Krzeszowice, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej

6. Zostań Świadkiem, Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów

7. Inna lekcja historii czyli pierwsze wojenne wspomnienie, Stowarzyszenie Podgórze.pl

8. Przebudź się, jesteś wolny, Stowarzyszenie Kultury Akademickiej Instytut Sztuki

9. Nowotarski wrzesień, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu

10. 70. rocznica wybuchu II wojny światowej, IV Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Limanowej

11. Upamiętnienie 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 65. rocznicy śmierci załogi samolotu Halifax w Krzywej, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Sękowa

12. Nadzwyczajny Koncert Światowej Orkiestry dla Pokoju /The World Orchestra for Peace/ w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2009, Krakowskie Biuro Festiwalowe

13. Nowa Europa. Krajobraz przemian 20 lat po upadku komunizmu, Fundacja Imago Mundi

Wszystkie instytucje i organizacje, które nadesłały propozycje projektów zostały drogą mailową zawiadomione o decyzji MIK-u (o decyzji negatywnej lub pozytywnej i przyznanej kwocie).

Instytucje partnerskie, które będą współpracowały z Programem „Warto pamiętać”, a których projekty otrzymały kwoty niższe od kwoty wnioskowanej, proszone są o przesłanie zaktualizowanego wniosku w terminie do 1 września 2009 r. włącznie.

W sprawach związanych z aktualizowaniem formularza projektu, podpisywaniem umów oraz zasadami współpracy z MIK proszę kontaktować się z Piotrem Knasiem (knas@mik.krakow.pl, 012 422 18 84).

(pk)

Otwarty nabór projektów w ramach Programu „Warto pamiętać”

Małopolski Instytut Kultury jako koordynator Programu „Warto pamiętać” poszukuje instytucji partnerskich do realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych, które będą towarzyszyć obchodom trzech rocznic przypadających na rok 2009: 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 20. rocznicy wyborów w 1989 roku.

Wydarzenia, których rocznice obchodzimy, kształtowały historię naszego kraju, a dzisiaj pozostają znakami polskich dróg do wolności. Są zatem ważnym punktem odniesienia dla życia współczesnej społeczności  Polski – warto o nich pamiętać i warto o nich myśleć.

Celem Programu „Warto pamiętać” jest realizacja projektów edukacyjno-kulturalnych odnoszących się do ww. rocznic, przygotowanych przez partnerów publicznych i społecznych z terenu Małopolski przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekty te powinny:

  • wspomagać budowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu,
  • integrować mieszkańców Małopolski w oparciu o dziedzictwo historyczne (będące ważnym składnikiem tożsamości regionu),
  • dawać możliwość aktywnego udziału mieszkańcom Małopolski.

Zapraszamy do składania propozycji takich wydarzeń, najciekawsze z nich zostaną zrealizowane we współpracy z MIK.

Propozycje projektów należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej. Opis wymogów formalnych, kryteriów merytorycznych oraz zasad współpracy znajduje się w dokumencie Zasady współpracy z Instytucjami Partnerskimi w ramach Programu „Warto pamiętać” (plik pdf do ściągnięcia).

Termin nadsyłania propozycji upływa w dniu 31 lipca 2009 r.

Zasady współpracy z Instytucjami Partnerskimi w ramach programu „Warto pamiętać” (plik pdf do ściągnięcia).

Formularz Projektu, załącznik nr 1 (plik doc do ściągnięcia)

Formularz sprawozdania, załącznik nr 2 (plik doc do ściągnięcia)

wartopamiętać.info RSS
antalya escortantalya escort bayan