warto pamiętać serwis rocznicowy

Samorządna Gmina Brzeszcze 1990-2010 – w stronę interaktywnego rozwoju

W ramach upamiętnienia 20. rocznicy powołania samorządu terytorialnego w Polsce Ośrodek Kultury w Brzeszczach wraz z partnerami realizuje projekt, którego celem jest zbadanie i przedstawienie roli samorządu lokalnego w rozwoju gminy Brzeszcze w latach 1990-2010.

Realizatorzy projektu zamierzają m.in. poznać opinię mieszkańców o przeobrażeniach gminy w tym okresie oraz zidentyfikować miejsca będące symbolem dokonanych zmian. Dodatkowo, planowane jest stworzenie swoistej platformy wymiany informacji o działaniach samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców niezrzeszonych oraz wyeksponowanie znaczącej roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań samorządu.

Dla osiągnięcia tak określonych celów podjęte zostaną następujące działania: przeprowadzenie ankiety, za pomocą której zostaną wyłonione miejsca symbolizujące dokonane zmiany oraz najbardziej aktywne organizacje pozarządowe, montaż tablic informacyjnych w centrum miasta, przed Ośrodkiem Kultury umożliwiających stałą prezentację fotograficzno – informacyjną działań samorządu, organizacji i mieszkańców, wyeksponowanie miejsc wybranych w ramach ankiety m.in. przy pomocy happeningów, opracowanie i publikacja w lokalnych „Odgłosach Brzeszcz” artykułu o ww. miejscach oraz aktywności społecznej mieszkańców, opracowanie i wydanie broszury podsumowującej projekt, stworzenie strony internetowej projektu, umożliwiającej m.in. wskazanie na interaktywnej mapie najbardziej charakterystycznych miejsc minionego 20-lecia.

Oddanie do użytku tablic informacyjnych przed budynkiem Ośrodka Kultury nastąpi w trakcie Dni Gminy Brzeszcze, podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych w dniu 27 czerwca 2010 r. Piknik jest organizowany w gminie od kilku lat w ramach Czerwca Aktywnych Społeczności – ogólnopolskiej kampanii promującej obywatelskie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. W tym roku będzie przebiegał pod hasłem „Jak dobrze mieć sąsiada”.

Organizator: Ośrodek Kultury w Brzeszczach

Partnerzy: Urząd Gminy w Brzeszczach, Województwo Małopolskie, Małopolski Instytut Kultury
W stronę interaktywnego rozwoju

Zakończyliśmy projekt Samorządna Gmina Brzeszcze 1990-2010 – w stronę interaktywnego rozwoju. Dzięki realizacji zamierzonych działań poznaliśmy opinie mieszkańców o samorządzie i miejscach, które charakteryzują przemiany, jakie zaszły w gminie w ostatnim dwudziestoleciu oraz o aktywnych organizacjach pozarządowych. Wyniki naszych badań opublikowaliśmy w specjalnej broszurze (do pobrania ze strony Ośrodka Kultury Brzeszcze) wydanej w ramach projektu, którą udostępniamy mieszkańcom. Zasili ona również działy regionaliów w miejskich i szkolnych bibliotekach.

W wydawnictwie tym ukazały się wywiady z samorządowcami o ich doświadczeniu i wizji dwudziestoletnich przeobrażeń. Wywiady te wydrukowaliśmy także w lokalnym miesięczniku „Odgłosy Brzeszcz”.

Ponadto uruchomiliśmy serwis internetowy www.samorzadne.brzeszcze.pl na temat samego projektu, w którym zamieściliśmy mapę z zaznaczonymi symbolicznymi miejscami, wskazanymi przez mieszkańców. Miejsca te stały się również scenami happeningów zorganizowanych przez młodzież. Młodzi ludzie przygotowanymi wlepkami oznaczyli poszczególne miejsca. W niektórych, jak dworzec kolejowy czy stadion, postanowili dodać elementy dekoracyjne. Wykonali też instalacje artystyczne. Celem akcji było wskazanie i wyeksponowanie tych miejsc oraz próba nadania im znaczenia.

W ramach projektu Ośrodek Kultury zakupił i zamontował w centrum miasta tablice informacyjne, które zostały uroczyście przekazane lokalnej społeczności podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji „Czerwiec Aktywnych Społeczności”. Gabloty pełnią rolę platformy wymiany informacji o działaniach samorządu i organizacji pozarządowych.

(Piotr Kruszyński, Ośrodek Kultury Brzeszcze)

Tagi: , , , , , , , ,

Wkrótce zakończenie projektu „Samorządna Gmina Brzeszcze 1990-2010 – w stronę interaktywnego rozwoju”

Dobiega końca projekt Samorządna Gmina Brzeszcze 1990-2010 – w stronę interaktywnego rozwoju realizowany przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach. Ostatnim etapem będzie wydanie broszury zawierającej podsumowanie projektu, która ma być swoistym kompendium wiedzy na temat samorządu i jego wpływu na rozwój gminy w ostatnim dwudziestoleciu. Na zakończenie ruszy również strona internetowa www.samorzadne.brzeszcze.pl. Znajdą się tam interaktywne mapy ze wskazanymi najbardziej charakterystycznymi miejscami gminy – tymi, które uległy pozytywnym zmianom w ciągu dwudziestolecia, oraz tymi, które należałoby w pierwszej kolejności doprowadzić do porządku.

Miejsca te zostały wskazane przez naszych mieszkańców w badaniach zorganizowanych w ramach projektu. Badania w formie ankiety były prowadzone w szkołach gimnazjalnych, na stronach internetowych Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy oraz wśród nieformalnych grup młodzieżowych. W kilku miejscach wyznaczonych przez badanych mieszkańców młodzież zorganizowała happeningi, by zobrazować ich ocenę wynikającą z badań.

W ramach projektu Ośrodek Kultury zakupił i zamontował w centrum miasta tablice informacyjne, które zostały uroczyście przekazane lokalnej społeczności podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji „Czerwiec Aktywnych Społeczności”. Gabloty pełnią rolę platformy wymiany informacji o działaniach samorządu i organizacji pozarządowych. Tutaj również znajdą się na zakończenie projektu opisy miejsc wybranych w ankietach jako symboli przeobrażeń. W lokalnym miesięczniku „Odgłosy Brzeszcz” ukazała się seria artykułów – wywiadów z lokalnymi samorządowcami o roli samorządu w ostatnich 20 latach, przeobrażeniach, które się w gminie przez ten czas dokonały oraz perspektywach na dalszy rozwój samorządnej gminy. Wywiady te również znajdą się w wydawnictwie podsumowującym cały projekt.

(Łukasz Jończy)

Tagi: , , , , , ,

Relacja z Pikniku Organizacji Pozarządowych w Brzeszczach


27 czerwca 2010 r. na placu targowym w Brzeszczach odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych, organizowany w gminie od kilku lat w ramach Czerwca Aktywnych Społeczności – ogólnopolskiej społeczno-edukacyjnej kampanii promującej działania obywatelskie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. „Jak dobrze mieć sąsiada” to hasło, wokół którego skupili się uczestnicy tegorocznej akcji. Prezentujący swoje organizacje prześcigali się w pomysłach, jak zainteresować daną organizacją. Było ciekawie, barwnie i wesoło.
więcej »

Tagi: , , , , , , ,

Piknik Organizacji Pozarządowych w Brzeszczach

W niedzielę 27 czerwca 2010 r. zostaną oddane do użytku tablice informacyjne, które są jednym z efektów projektu Samorządna Gmina Brzeszcze 1990-2010 – w stronę interaktywnego rozwoju. Tablice staną przed budynkiem Ośrodka Kultury w Brzeszczach, co umożliwi stałą prezentację działań samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców w ciekawej informacyjno-fotograficznej formie.

Tablice zostaną uruchomione podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych, organizowanego w gminie od kilku lat w ramach Czerwca Aktywnych Społeczności – ogólnopolskiej społeczno-edukacyjnej kampanii, której celem jest promocja obywatelskich działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Tegoroczne hasło pikniku brzmi „Jak dobrze mieć sąsiada”. Podczas pikniku przedstawiciele organizacji będą kwestowali na rzecz powodzian.

(zn)

Tagi: , , , , , ,
wartopamiętać.info RSS