warto pamiętać serwis rocznicowy

IV Kongres Obywatelski

iv-kongres-obywatelski_162Jednym z ważnych założeń demokracji jako systemu jest jej zdolność do budowania przestrzeni debaty publicznej, w której każdy ma głos, w której wszyscy dążą do wzajemnego porozumienia, która buduje dyskurs o sprawach istotnych dla społeczeństwa. Oczywiście można zapytać, co ma z debaty wynikać? Konsensus społeczny? Protokół rozbieżności fundamentalnych? Program polityczny? Narracja o zagrożeniach i wyzwaniach dla społeczeństwa obywatelskiego czy demokratycznego państwa? Nic?

IV Kongres Obywatelski
fot. archiwum Kongresu Obywatelskiego

IV Kongres Obywatelski zaproponował rozmowę o wyzwaniach cywilizacyjnych dla Polski. Podstawowa konkluzja wszystkich debat i głosów, jaką zaproponowano, stwierdza generalnie, że jesteśmy w momencie przełomu. Naszym wspólnym wyzwaniem jest uruchomienie kapitału społecznego, którego jakość i ilość zadecyduje o dołączeniu do „państw G20” lub degradacji do bycia zapleczem dla innych „przodowników” rozwoju. Tu warto zauważyć, że także ekonomiści i politycy mówili o kulturze jako motorze kształtowania kapitału społecznego w Polsce.

IV Kongres Obywatelski
fot. archiwum Kongresu Obywatelskiego

Model debaty, jaki zaproponował IV Kongres Obywatelski opiera się na poszukiwaniu konsensusu w obrębie różnych środowisk i paradygmatów obywatelskich. W zamierzeniu jego twórców miał on pokazać, że wyzwania stojące przed Polską mogą być opisane w języku, który łączy, a nie dzieli i dzięki temu umożliwia on aktywizację całego społeczeństwa ku wspólnemu celowi – zgodnie z hasłem Kongresu: „Razem wobec przyszłości. W stronę odpowiedzialności i sukcesu zbiorowego”.

Program Kongresu
(szczegółowa relacja znajduje się na stronie Polskiego Forum Obywatelskiego)

1. Sesja plenarna otwierająca Kongres z udziałem: Jana Szomburga, Lecha Wałęsy, prof. Jana Czapińskiego, prof. Zdzisława Krasnodębskiego, Joanny Szczepkowskiej, dr Bogusława Grabowskiego i Marty Megger – tegorocznej maturzystki

2. Debaty tematyczne:

  1. Portret młodego pokolenia
  2. Jakie Razem Polaków w XXI wieku? Wspólnota tożsamości, zasad czy działań?
  3. Priorytety edukacji Polaków w XXI wieku
  4. Jakie szkolnictwo wyższe do roku 2030?
  5. Priorytety rozwoju gospodarczego do roku 2030
  6. Jak uczynić regiony motorami modernizacji i rozwoju Polski?
  7. Kultura przestrzeni wobec presji rynku (uczestnikiem była Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury)

3. Sesja plenarna podsumowująca Kongres z udziałem: prof. Jadwigi Staniszkis, Janusza Lewandowskiego i Macieja Wituckiego

Projekt konsekwentnie realizowanych Polskich Kongresów Obywatelskich jest działaniem podnoszącym jakość polskiego społeczeństwa obywatelskiego i miejscem tworzenia prawdziwego dialogu – tak ważnego w obliczu braku takiej debaty w głównym nurcie polityki partyjnej. Być może najważniejszym efektem Kongresu (oprócz poznania wielu istotnych głosów i idei) jest przypomnienie sobie, że naszym społecznym narzędziem porozumiewania się jest język i od jego stanu zależą umiejętności kreowania rzeczywistości. Należy ćwiczyć wizję, żeby nie stracić szansy jej realizacji.

Małopolski Instytut Kultury współpracował z Polskim Forum Obywatelskim przy organizacji Kongresu.

Edwin Bendyk z „Polityki” poświecił Kongresowi bardzo ciekawy post na blogu Antymatrix.

(pk)

Inne wydarzenia rocznicowe

Tagi: , ,
wartopamiętać.info RSS
antalya escortantalya escort bayan