warto pamiętać serwis rocznicowy

Dlaczego warto pamiętać i jaki Program „Warto pamiętać”. Obchody 65. rocznicy zestrzelenia polskiej załogi bombowca Halifax

Dlaczego warto pamiętać i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

Pamięć o wydarzeniach, o zaangażowaniu naszych przodków jest wyrazem uszanowania własnej tożsamości narodowej. „Powielanie” wydarzeń umacniania wartości takie jak: patriotyzm, tradycja, lokalne obrzędy, wzmacnia też integrację społeczną oraz tworzy poczucie pewności siebie i bezpieczeństwa. Wiele wydarzeń z przeszłości o których warto pamiętać to nauka dla młodszego pokolenia, jak powinien wyglądać patriotyzm, przywiązanie do tradycji. To także zwracanie uwagi na dążenia dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju ale również możliwość wyciągania wniosków z historii, dzięki czemu możemy unikać błędów tworząc własną rzeczywistość. Ważną rolę w procesie umacniania tożsamości narodowej i społecznej odgrywają inicjatywy stowarzyszeń, grup nieformalnych, ośrodków kultury, bowiem ich bezpośrednie zaangażowanie pozwala przekazywać dziedzictwo kulturowe kolejnym pokoleniom.

Odsłonięcie pomnika lotników w Krzywej w gminie Sękowa

Czy celowe jest tworzenie wojewódzkiego programu poświęconego dziedzictwu i pamięci historii, otwartego na instytucje kultury, placówki oświatowe i edukacyjne, organizacje pozarządowe? Czego nie powinno zabraknąć w tego typu działaniach?

Tak. Nie powinno zabraknąć elastyczności programu; umożliwiając tym samym pobudzanie inicjatyw oddolnych i małych społeczności lokalnych które są zalążkiem rozwijania kultury wyższych lotów. Pierwszy kontakt z kulturą zachodzi w domu rodzinnym podczas śpiewania kolęd, tradycyjnych obrzędów w małym środowisku lokalnym. Kolejnym elementem jest rozwój kultury złożonej.

Jak oceniają Państwo realizację programu „Warto pamiętać” (współpraca MIK – partnerzy, zawartość i czytelność strony www.wartopamietać.info, koncepcja programu, itp.)?

Koncepcja programu jest warta wspierania i kontynuowania, faktycznie wspomaga pamięć wydarzeń, o których nie można zapomnieć. Dobra współpraca z MIK, stosunkowo prosty formularz wniosku i sprawozdawczość, czytelne logo i zasady realizacji. Inicjatywa powinna być kontynuowana i przeznaczane na jej realizację większe środki finansowe.

(Jacek Pięta, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sękowa)

Ewaluacja edycji 2009, Odsłonięcie pomnika w 65. rocznicę zestrzelenia polskiej załogi bombowca Halifax

Tagi: ,

Comments are closed.

wartopamiętać.info RSS