warto pamiętać serwis rocznicowy

Dlaczego warto pamiętać i jaki Program „Warto pamiętać”. Kraków 1939

Dlaczego „warto pamiętać” i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

Moim zdaniem „warto pamiętać”, gdyż historia jest istotnym elementem kształtującym naszą tożsamość – tu i teraz. Ważne by ową historię prezentować w sposób przystępny dla wszystkich zainteresowanych i tym samym sprawić, by zajmowanie się nią, interesowanie się historią i dziedzictwem narodowym (a także lokalnym) było atrakcyjne.

Czy celowe jest tworzenie wojewódzkiego programu poświęconego dziedzictwu i pamięci historii, otwartego na instytucje kultury, placówki oświatowe i edukacyjne, organizacje pozarządowe? Czego nie powinno zabraknąć w tego typu działaniach?

Jasne, że jest celowe. Nie powinno jednak zabraknąć prezentacji historii z kilku punktów widzenia – z perspektywy społecznej, lokalnej, religijnej itp.

Jak oceniają Państwo realizację programu „Warto pamiętać” (współpraca MIK – partnerzy, zawartość i czytelność strony www.wartopamietać.info , koncepcja programu, itp.)?

Działanie programu „Warto pamiętać” oceniam pozytywnie, chociaż uważam, że działania współtwórców tego projektu powinny mieć większe poparcie mediów. Wydaje mi się po prostu, że nieco więcej uwagi powinno się poświęcić współpracy z mediami.

(Jakub Osiecki, Fundacja Ośrodka Karta)

Ewaluacja edycji 2009, Kraków 1939

Tagi: ,

Comments are closed.

wartopamiętać.info RSS