warto pamiętać serwis rocznicowy

Dlaczego warto pamiętać i jaki program „Warto pamiętać”. Wojewódzkie obchody 70. rocznicy Bitwy Radłowskiej i wybuchu II wojny światowej

Dlaczego „warto pamiętać” i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

„Warto pamiętać” dlatego, iż pamięć zbiorowa decyduje o naszej tożsamości i to zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym. Wszelkie zorganizowane działanie, którego celem jest podtrzymywanie i rozwijanie pamięci zbiorowej powoduje wzmacnianie poczucia tożsamości. Rolą animatora (lub twórcy) winno być kreowanie przyjaznej przestrzeni do budowania działań opartych o pamięć i dziedzictwo.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY 70. ROCZNICY BITWY RADŁOWSKIEJ I WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Czy celowe jest tworzenie wojewódzkiego programu poświęconego dziedzictwu i pamięci historii, otwartego na instytucje kultury, placówki oświatowe i edukacyjne, organizacje pozarządowe? Czego nie powinno zabraknąć w tego typu działaniach?

Na przykładzie programu „Warto pamiętać” należy stwierdzić, iż celowe jest tworzenie wojewódzkiego programu poświęconego dziedzictwu i pamięci historii. Przyczynia się on nie tylko do upowszechniania i popularyzacji związanej z nimi wiedzy, ale ma również istotnie znaczenie w integracji mieszkańców całego regionu. Taki program musi być właściwie przemyślany, aby jego cele były jasno sprecyzowane. Natomiast działania podejmowane podczas jego realizacji powinny uwzględniać różnych odbiorców.

Jak oceniają Państwo realizację programu „Warto pamiętać” (współpraca MIK – partnerzy, zawartość i czytelność strony www.wartopamietać.info , koncepcja programu, itp.)?

Całość programu „Warto pamiętać” należy ocenić pozytywnie. Bardzo dobrze prezentowała się strona internetowa programu, żywa, w sposób przejrzysty i atrakcyjny prezentująca planowane wydarzenia, aktualności oraz relacje. W przyszłości należałoby usprawnić system komunikacji osób odpowiedzialnych za współpracę z ramienia poszczególnych instytucji i stowarzyszeń, z „centralą” programu (MIK-iem).

(Paweł Juśko, Starostwo Powiatowe w Tarnowie)

Ewaluacja edycji 2009, WOJEWÓDZKIE OBCHODY 70. ROCZNICY BITWY RADŁOWSKIEJ I WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Tagi: ,

Comments are closed.

wartopamiętać.info RSS
antalya escortantalya escort bayan