warto pamiętać serwis rocznicowy

Dlaczego warto pamiętać i jaki Program „Warto pamiętać”. Inna lekcja historii

Dlaczego „warto pamiętać” i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

Zadaniem twórcy i animatora jest nieustające poszukiwanie metod uczenia, przypominania dziejów własnego narodu oraz regionu. Jego zadaniem jest budowanie więzi pokoleniowych, wzmacnianie poczucia tożsamości opartych na wspólnej historii i tym samym społecznej odpowiedzialności za jego obecny i przyszły kształt. Z tych samych powodów „warto pamiętać”. Nasza pamięć to nasz potencjał, bagaż doświadczeń, inspiracje.

Wernisaż wystawy "Inna lekcja historii czyli pierwsze wojenne wspomnienie"

Czy celowe jest tworzenie wojewódzkiego programu poświęconego dziedzictwu i pamięci historii, otwartego na instytucje kultury, placówki oświatowe i edukacyjne, organizacje pozarządowe? Czego nie powinno zabraknąć w tego typu działaniach?

Tak, należy tworzyć wojewódzkie programy poświęcone dziedzictwu i pamięci historii, to jeden z wielu sposobów aktywizujących, integrujących społeczność lokalną wokół własnej przeszłości, integrujących pokolenia wzmacniając, a czasem budując na nowo międzypokoleniowe więzi. Pomaga zrozumieć motywy działania i racje przeszłości, korzystając z nich podczas tworzenia dziejów własnego pokolenia. A fakt, że z programu mogą korzystać zarówno instytucje kultury, placówki oświatowe jak i organizacje pozarządowe ma wpływ na różnorodność projektów, ich zasięg, odbiór i stopień współuczestnictwa czynnego i biernego społeczności lokalnych w jego realizacji.

Jak oceniają Państwo realizację programu „Warto pamiętać” (współpraca MIK – partnerzy, zawartość i czytelność strony www.wartopamietać.info , koncepcja programu, itp.)?

Programowi „Warto pamiętać” dajemy piątkę z plusem. Chwalimy za precyzyjnie i jasno sformułowane „prawa i obowiązki” instytucji partnerskich, bardzo dobry kontakt z realizatorem programu – Małopolskim Instytutem Kultury, pomoc i życzliwość, wzorowo prowadzona strona programu – interesująca, aktualizowana, łatwa w obsłudze, czytelna, jedyne zastrzeżenia – plakaty – zbyt wiele informacji zamieszczonych na afiszu, powodowało, że nie były czytelne.

(Melania Tutak, Stowarzyszenie PODGÓRZE.PL)

Ewaluacja edycji 2009, Inna lekcja historii, czyli pierwsze wojenne wspomnienie

Tagi: ,

Comments are closed.

wartopamiętać.info RSS