warto pamiętać serwis rocznicowy

Finał projektu „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć”

7 października 2010 r. miał miejsce finał projektu Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć realizowanego przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie i Starostwo Powiatowe w Tarnowie, we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury i Województwem Małopolskim w ramach programu „Warto pamiętać”.

Uroczysta konferencja popularnonaukowa „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć” była swoistym preludium do obchodów X Dnia Papieskiego, przypadającego w tym roku na 10 października. Mottem konferencji oraz związanego z nią wydawnictwa były słowa zaczerpnięte z oświadczenia Sejmiku Województwa Małopolskiego, ustanawiającego rok 2010 Rokiem Jana Pawła II Wielkiego w Małopolsce: Uniwersalne dziedzictwo pozostawione przez Wielkiego Polaka Jana Pawła II obecnym i przyszłym pokoleniom powinno być przedmiotem troski Małopolan. Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00 występem uczniów z ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gromniku, którzy zaprezentowali ciekawy spektakl pt. „Niebezpieczny zakręt…”, ukazujący, jak nauczanie Jana Pawła II może odmieniać życie młodzieży narażonej na zagrożenia współczesnego świata.
więcej »

Jan Paweł  II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć

Tagi: , , , , ,

Szlaki papieskie

7 października 2010 r. odbyła się konferencja „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć”, kończyła ona jeden z projektów rocznicowych koncentrujących się na związkach Jana Pawła II z małopolską przyrodą.

Jedną z form upamiętnienia związków Jana Pawła II z Polską jest wytyczanie szlaków turystycznych wzdłuż tras wędrówek księdza Karola Wojtyły. Są to szlaki górskie i kajakowe poprowadzone najczęściej wzdłuż tradycyjnych szlaków turystycznych.

W 2003 r. w Krakowie została powołana Fundacja „Szlaki Papieskie”, której celem jest m.in. tworzenie nowych udokumentowanych szlaków. W tym samym roku z wytyczonych w Małopolsce szlaków został utworzony Małopolski Szlak Papieski, który biegnie z Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej do Starego Sącza przez m.in. Beskidy, Gorce i Tatry.

[poll id=”9″]

Szlaki papieskie

(am)

Quizy

Tagi: , , ,

Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć – konferencja popularnonaukowa

W celu upamiętnienia osoby Jana Pawła II Starostwo Powiatowe w Tarnowie wraz z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie realizują, w ramach programu „Warto Pamiętać”, projekt Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć.

Idea projektu koncentruje się wokół refleksji na temat wybranych aspektów dziedzictwa Papieża Polaka, a także jego związków z Małopolską. Efektem tej refleksji będzie konferencja popularnonaukowa pt. „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć”, która zaplanowana została na 7 października 2010 r. w Tarnowie, oraz związane z nią wydawnictwo pod tym samym tytułem. Jej organizatorami są Starosta Tarnowski Mieczysław Kras i Dyrektor SCE Barbara Dagmara Niziołek.

Konferencja jest adresowana do nauczycieli, wychowawców, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prelegentami będą: ks. prof. dr hab. Andrzej Zając (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), prof. dr hab. Alina Rynio (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), ks. dr Ryszard Banach (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) oraz ks. Tadeusz Sajdak, Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Natomiast w publikacji, pod redakcją naukową Edmunda Juśko, Barbary Wolny, ks. Andrzeja Gretkowskiego oraz Pawła Juśko, znajdą się w sumie 22 artykuły autorów reprezentujących różne środowiska naukowe i poruszające szereg zagadnień dotyczących życia, nauczania i działalności Jana Pawła II.
więcej »

Jan Paweł  II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć

Tagi: , , , , ,

Finał konkursu „Jan Paweł II. Dziedzictwo i pamięć”

Bieżący rok jest obchodzony w Małopolsce jako „Rok Jana Pawła II Wielkiego”, został on ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego. W oświadczeniu Sejmiku z 21 grudnia 2009 roku małopolscy Radni zauważyli:

Uniwersalne dziedzictwo pozostawione przez Wielkiego Polaka Jana Pawła II obecnym i przyszłym pokoleniom powinno być przedmiotem troski Małopolan.

Uzasadnianiem dla ustanowienia roku 2010 „Rokiem Jana Pawła II Wielkiego” w Małopolsce były dwie związane z osobą Papieża Polaka rocznice: 5. rocznica Jego odejścia do Domu Ojca oraz 90. rocznica urodzin.

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie chcąc zaszczepić ideę „Roku Jana Pawła II Wielkiego” w Małopolsce na grunt pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół, a także przyczynić się do pogłębienia refleksji naukowej na temat życia, działalności i nauczania Jana Pawła II, realizuje projekt edukacyjny Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć.

Jednym z elementów tego projektu jest konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa. 23 września 2010 roku w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu odbędzie się finał konkursu. Do konkursu zgłosiło się 12 szkół, których będzie reprezentowało 46 uczniów.
więcej »

Jan Paweł  II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć

Tagi: , , , ,
wartopamiętać.info RSS