warto pamiętać serwis rocznicowy

Otwarty nabór projektów w ramach Programu „Warto pamiętać”

Małopolski Instytut Kultury jako koordynator Programu „Warto pamiętać” poszukuje instytucji partnerskich do realizacji projektów edukacyjno-kulturalnych, które będą towarzyszyć obchodom trzech rocznic przypadających na rok 2009: 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 20. rocznicy wyborów w 1989 roku.

Wydarzenia, których rocznice obchodzimy, kształtowały historię naszego kraju, a dzisiaj pozostają znakami polskich dróg do wolności. Są zatem ważnym punktem odniesienia dla życia współczesnej społeczności  Polski – warto o nich pamiętać i warto o nich myśleć.

Celem Programu „Warto pamiętać” jest realizacja projektów edukacyjno-kulturalnych odnoszących się do ww. rocznic, przygotowanych przez partnerów publicznych i społecznych z terenu Małopolski przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekty te powinny:

  • wspomagać budowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu,
  • integrować mieszkańców Małopolski w oparciu o dziedzictwo historyczne (będące ważnym składnikiem tożsamości regionu),
  • dawać możliwość aktywnego udziału mieszkańcom Małopolski.

Zapraszamy do składania propozycji takich wydarzeń, najciekawsze z nich zostaną zrealizowane we współpracy z MIK.

Propozycje projektów należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej. Opis wymogów formalnych, kryteriów merytorycznych oraz zasad współpracy znajduje się w dokumencie Zasady współpracy z Instytucjami Partnerskimi w ramach Programu „Warto pamiętać” (plik pdf do ściągnięcia).

Termin nadsyłania propozycji upływa w dniu 31 lipca 2009 r.

Zasady współpracy z Instytucjami Partnerskimi w ramach programu „Warto pamiętać” (plik pdf do ściągnięcia).

Formularz Projektu, załącznik nr 1 (plik doc do ściągnięcia)

Formularz sprawozdania, załącznik nr 2 (plik doc do ściągnięcia)

Nabór projektów 2009

wartopamiętać.info RSS
chirie auto chisinauChisinau Airport Rent a car