warto pamiętać serwis rocznicowy

Program „Warto pamiętać”. Podsumowanie edycji 2009

Realizacja Programu „Warto pamiętać” została zakończona. Chcielibyśmy poinformować Państwa o jego najważniejszych efektach. Program był inicjatywą Województwa Małopolskiego, a jego koordynacja została powierzona Małopolskiemu Instytutowi Kultury. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wspaniałą okazję do współpracy z partnerami z terenu całej Małopolski przy tworzeniu projektów rocznicowych. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział!

Program „Warto pamiętać” składał się z dwóch głównych modułów realizacyjnych:

  • programu wsparcia finansowego inicjatyw kulturalnych przygotowanych dla upamiętnienia ważnych rocznic, realizowanych we współpracy z MIK (13 projektów),
  • promowania i upowszechniania wiedzy o Małopolskim Programie Obchodów Rocznic, który gromadził ważne inicjatywy rocznicowe w regionie (26 inicjatyw).

Założeniem „Warto pamiętać” było stworzenie zintegrowanego i kompleksowego programu wydarzeń kulturalnych, działań promocyjnych oraz projektów edukacji i animacji kulturalnej w ramach obchodów rocznicowych. Przy czym za priorytet uznano stworzenie nowego oblicza obchodów poprzez promowanie twórczych i ciekawych form upamiętnienia, które jednocześnie formułują spójny komunikat na zewnątrz. Trzy cele zostały uznane za najważniejsze:

  • budowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu,
  • integrowanie mieszkańców Małopolski w oparciu o dziedzictwo historyczne,
  • organizowanie wydarzeń, w których mieszkańcy Małopolski mogą aktywnie uczestniczyć.

W dużym stopniu cele te udało się osiągnąć dzięki ważnym projektom przygotowanym przez partnerów programu. Więcej o realizacji celów „Warto pamiętać” można znaleźć w raporcie ewaluacyjnym programu zamieszczonym poniżej.

Główne efekty Programu „Warto pamiętać” (realizacja 13 projektów we współpracy z MIK) to:

  • 84 080 uczestników wydarzeń i działań w ramach programu,
  • 60 produktów (konferencje, debaty, działania animacyjne, wystawy, strony internetowe, archiwa relacji świadków historii, konkursy, publikacje, happeningi i rekonstrukcje historyczne, warsztaty edukacyjne),
  • 4 kampanie medialne w Krakowie i w Małopolsce promujące Program „Warto pamiętać”,
  • 140 artykułów na stronie www.wartopamietac.info, ponad 8000 odbiorców strony.

Partnerzy programu, których poprosiliśmy o opinię na jego temat, zwrócili szczególną uwagę na realizację w ramach „Warto pamiętać” projektów o różnym zasięgu: lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, przez co udało się przygotować ciekawą propozycją dla Małopolan będącą jednocześnie innowacyjnym działaniem promującym region. Małopolska była dzięki temu programowi aktywną jednostką w przestrzeni działań upamiętniających ważne polskie rocznice XX wieku. Wielu naszych partnerów stwierdziło też, że warto program kontynuować, ponieważ jest on unikalną propozycją wsparcia projektów kulturalno-edukacyjnych i artystycznych poświęconych historii. Program w opinii naszych partnerów może stać się platformą wspierania rozwoju nowoczesnego patriotyzmu – w jego wymiarze lokalnym, regionalnym i polskim.

Poniżej znajduje się pełny raport ewaluacyjny Programu „Warto pamiętać”.

więcej »

Ewaluacja edycji 2009

Tagi: ,

Dlaczego warto pamiętać i jaki Program „Warto pamiętać”. Inna lekcja historii

Dlaczego „warto pamiętać” i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

Zadaniem twórcy i animatora jest nieustające poszukiwanie metod uczenia, przypominania dziejów własnego narodu oraz regionu. Jego zadaniem jest budowanie więzi pokoleniowych, wzmacnianie poczucia tożsamości opartych na wspólnej historii i tym samym społecznej odpowiedzialności za jego obecny i przyszły kształt. Z tych samych powodów „warto pamiętać”. Nasza pamięć to nasz potencjał, bagaż doświadczeń, inspiracje.

Wernisaż wystawy "Inna lekcja historii czyli pierwsze wojenne wspomnienie"

więcej »

Ewaluacja edycji 2009, Inna lekcja historii, czyli pierwsze wojenne wspomnienie

Tagi: ,

Dlaczego warto pamiętać i jaki program „Warto pamiętać”. Wojewódzkie obchody 70. rocznicy Bitwy Radłowskiej i wybuchu II wojny światowej

Dlaczego „warto pamiętać” i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

„Warto pamiętać” dlatego, iż pamięć zbiorowa decyduje o naszej tożsamości i to zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym. Wszelkie zorganizowane działanie, którego celem jest podtrzymywanie i rozwijanie pamięci zbiorowej powoduje wzmacnianie poczucia tożsamości. Rolą animatora (lub twórcy) winno być kreowanie przyjaznej przestrzeni do budowania działań opartych o pamięć i dziedzictwo.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY 70. ROCZNICY BITWY RADŁOWSKIEJ I WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

więcej »

Ewaluacja edycji 2009, WOJEWÓDZKIE OBCHODY 70. ROCZNICY BITWY RADŁOWSKIEJ I WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Tagi: ,

Dlaczego warto pamiętać i jaki Program „Warto pamiętać”. Kraków 1939

Dlaczego „warto pamiętać” i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

Moim zdaniem „warto pamiętać”, gdyż historia jest istotnym elementem kształtującym naszą tożsamość – tu i teraz. Ważne by ową historię prezentować w sposób przystępny dla wszystkich zainteresowanych i tym samym sprawić, by zajmowanie się nią, interesowanie się historią i dziedzictwem narodowym (a także lokalnym) było atrakcyjne.

Czy celowe jest tworzenie wojewódzkiego programu poświęconego dziedzictwu i pamięci historii, otwartego na instytucje kultury, placówki oświatowe i edukacyjne, organizacje pozarządowe? Czego nie powinno zabraknąć w tego typu działaniach?

Jasne, że jest celowe. Nie powinno jednak zabraknąć prezentacji historii z kilku punktów widzenia – z perspektywy społecznej, lokalnej, religijnej itp.

Jak oceniają Państwo realizację programu „Warto pamiętać” (współpraca MIK – partnerzy, zawartość i czytelność strony www.wartopamietać.info , koncepcja programu, itp.)?

Działanie programu „Warto pamiętać” oceniam pozytywnie, chociaż uważam, że działania współtwórców tego projektu powinny mieć większe poparcie mediów. Wydaje mi się po prostu, że nieco więcej uwagi powinno się poświęcić współpracy z mediami.

(Jakub Osiecki, Fundacja Ośrodka Karta)

Ewaluacja edycji 2009, Kraków 1939

Tagi: ,

Dlaczego warto pamiętać i jaki Program „Warto pamiętać”. Światowa Orkiestra dla Pokoju

Dlaczego „warto pamiętać” i jaka jest rola animatora lub twórcy w budowaniu działań opartych o pamięć i dziedzictwo?

1 września 2009 roku w kościele św. Piotra i Pawła wystąpiła, z pierwszym i jedynym koncertem w Polsce (a zaledwie 14 w historii) The World Orchestra for Peace – wielonarodowa, wielowyznaniowa i wielorasowa grupa najwybitniejszych muzyków z ponad 70 wiodących orkiestr z 40 krajów świata. Program „Warto Pamiętać” okazał się właściwym kontekstem dla, organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, nadzwyczajnego koncertu. Wpisywał wybitne wydarzenie artystyczne w kontekst obchodów rozciągniętych w czasie, promowanych jako program budowania nowoczesnych postaw patriotycznych w odniesieniu do niezbywalnych kategorii pamięci i odpowiedzialności. Dzięki włączeniu koncertu do wydarzeń regionalnych jasne stawało się także odniesienie rocznicy do jej kontekstu europejskiego i pokazanie, w jaki sposób region buduje własną pamięć przeszłości.

World Orchestra for Peace

O to, by zaprosić ten legendarny zespół do Polski zabiegaliśmy od kilku lat kierowani przekonaniem, że orkiestra, której programem jest promowanie idei pokoju poprzez muzykę, jest najlepszym przykładem budowania na pamięci tragicznych wydarzeń przesłania ludzkiej solidarności i tolerancji. Z wdzięcznością przyjmujemy fakt, że koncert, który w swoich założeniach nie znajduje precedensu w historii polskich wykonań rocznicowych i który był jednym z najważniejszych międzynarodowych projektów upamiętniających 70. rocznicę wybuchu II. wojny światowej oraz 20. rocznicę odzyskania niepodległości i upadku komunizmu w Europie Środkowej, został wpisany w oficjalne kalendarium wydarzeń Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Narodowego Centrum Kultury i Małopolskiego Instytutu Kultury. WOFP wystąpiła pod dyrekcją jednego z najwybitniejszych współcześnie żyjących dyrygentów Valery’ego Gergieva. W repertuarze znalazły się dzieła kompozytorów promujących ideę pokoju: 5. Symfonia Gustava Mahlera nazywana „Orędziem miłości w nieczułych czasach” oraz nadzwyczajne i niecodzienne prapremierowe wykonanie Preludium dla Pokoju, które specjalnie na tę okazję skomponował Krzysztof Penderecki, będące nawiązaniem do słynnej Fanfary napisanej dla Europejskiego Centrum Solidarności.

Jaka jest rola animatora takich wydarzeń w kontekście bolesnych doświadczeń historii? Doświadczenie wojny wymaga ciągłego przypominania, upamiętniania, a także powinno służyć ustawicznej przestrodze. W tym sensie idea światowego pokoju musi być nie tyle filozofią polityczną, ale zbiorowym obowiązkiem twórców, obywateli, polityków, przywódców, ale i promotorów kultury. W tym sensie na instytucjach kultury spoczywa ogromna odpowiedzialność za godne mówienie o przeszłości i wykorzystywanie rocznic narodowych do budowania szerokiej refleksji nad przyczynami i skutkami wojny.
więcej »

Ewaluacja edycji 2009, World Orchestra for Peace / Światowa Orkiestra dla Pokoju

Tagi: ,
wartopamiętać.info RSS
chirie auto chisinauChisinau Airport Rent a car