warto pamiętać serwis rocznicowy

Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć

Projekt „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć” nawiązuje do obchodzonego właśnie Roku Jana Pawła II w Małopolsce. Koncentruje się wokół refleksji na temat związków Jana Pawła II z małopolską przyrodą.

W ramach projektu jesienią zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zwieńczeniem projektu ma być konferencja popularnonaukowa „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć”, adresowana do nauczycieli, wychowawców, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa. Po konferencji powstanie wydawnictwo z wygłoszonymi referatami.

Dopełnieniem projektu będzie autorski występ artystyczny, który przygotują szkoły powiatu tarnowskiego, którym patronuje Jan Paweł II: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu oraz Zespół Szkół Pondagimnazjalnych w Gromniku.

Organizator: Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie

Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli (Katedra Zarządzania Oświatą, Katedra Pedagogiki Ogólnej), Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Gromniku, Województwo Małopolskie, Małopolski Instytut Kultury
Finał projektu „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i pamięć”

7 października 2010 r. miał miejsce finał projektu Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć realizowanego przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie i Starostwo Powiatowe w Tarnowie, we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury i Województwem Małopolskim w ramach programu „Warto pamiętać”.

Uroczysta konferencja popularnonaukowa „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć” była swoistym preludium do obchodów X Dnia Papieskiego, przypadającego w tym roku na 10 października. Mottem konferencji oraz związanego z nią wydawnictwa były słowa zaczerpnięte z oświadczenia Sejmiku Województwa Małopolskiego, ustanawiającego rok 2010 Rokiem Jana Pawła II Wielkiego w Małopolsce: Uniwersalne dziedzictwo pozostawione przez Wielkiego Polaka Jana Pawła II obecnym i przyszłym pokoleniom powinno być przedmiotem troski Małopolan. Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00 występem uczniów z ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gromniku, którzy zaprezentowali ciekawy spektakl pt. „Niebezpieczny zakręt…”, ukazujący, jak nauczanie Jana Pawła II może odmieniać życie młodzieży narażonej na zagrożenia współczesnego świata.
więcej »

Tagi: , , , , ,

Program konferencji „Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć”

Starosta Tarnowski i Dyrektor Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszają na konferencję popularnonaukową „Jan Paweł II. Dziedzictwo i Pamięć”, realizowaną w ramach projektu Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć – jednego z projektów programu „Warto pamiętać”, zorganizowaną dla uczczenia Roku Jana Pawła II w Małopolsce.

Konferencja odbędzie się 7 października 2010 r. w sali konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego (Al. Solidarności 5-9) w Tarnowie.

Program:
10.00 – Rozpoczęcie konferencji – występ uczniów ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gromniku
10.20 – wystąpienia gospodarzy i patronów honorowych
10.45 – wykład ks. prof. dr. Andrzeja Zająca (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
pt. Jana Pawła II List do Artystów i jego recepcja w środowiskach twórców kultury w Polsce
11.05 – wykład ks. Tadeusza Sajdaka (Dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu) pt. Świat przyrody w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Diecezji Tarnowskiej
11.25 – przerwa – konferencja prasowa
11.45 – wręczenie nagród laureatom konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych pt. Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć
12.00 – wykład prof. dr. hab. Aliny Rynio (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) pt. Wychowawcza propozycja zagospodarowania daru młodości według wskazań Jana Pawłą II
12.20 – wykład ks. dr. Ryszarda Banacha (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny – Sekcja w Tarnowie) pt. Związki Jana Pawła II z diecezją tarnowską
12.40 – dyskusja
13.00 – zakończenie konferencji – występ uczniów ZSLiT im. Jana Pawła II w Wojniczu

Patronat honorowy:
Biskup Tarnowski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II
Małopolski Kurator Oświaty

(zn)

Tagi: , , , , ,

Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć – konferencja popularnonaukowa

W celu upamiętnienia osoby Jana Pawła II Starostwo Powiatowe w Tarnowie wraz z Samorządowym Centrum Edukacji w Tarnowie realizują, w ramach programu „Warto Pamiętać”, projekt Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć.

Idea projektu koncentruje się wokół refleksji na temat wybranych aspektów dziedzictwa Papieża Polaka, a także jego związków z Małopolską. Efektem tej refleksji będzie konferencja popularnonaukowa pt. „Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć”, która zaplanowana została na 7 października 2010 r. w Tarnowie, oraz związane z nią wydawnictwo pod tym samym tytułem. Jej organizatorami są Starosta Tarnowski Mieczysław Kras i Dyrektor SCE Barbara Dagmara Niziołek.

Konferencja jest adresowana do nauczycieli, wychowawców, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Prelegentami będą: ks. prof. dr hab. Andrzej Zając (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), prof. dr hab. Alina Rynio (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), ks. dr Ryszard Banach (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) oraz ks. Tadeusz Sajdak, Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Natomiast w publikacji, pod redakcją naukową Edmunda Juśko, Barbary Wolny, ks. Andrzeja Gretkowskiego oraz Pawła Juśko, znajdą się w sumie 22 artykuły autorów reprezentujących różne środowiska naukowe i poruszające szereg zagadnień dotyczących życia, nauczania i działalności Jana Pawła II.
więcej »

Tagi: , , , , ,

Finał konkursu „Jan Paweł II. Dziedzictwo i pamięć”

Bieżący rok jest obchodzony w Małopolsce jako „Rok Jana Pawła II Wielkiego”, został on ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego. W oświadczeniu Sejmiku z 21 grudnia 2009 roku małopolscy Radni zauważyli:

Uniwersalne dziedzictwo pozostawione przez Wielkiego Polaka Jana Pawła II obecnym i przyszłym pokoleniom powinno być przedmiotem troski Małopolan.

Uzasadnianiem dla ustanowienia roku 2010 „Rokiem Jana Pawła II Wielkiego” w Małopolsce były dwie związane z osobą Papieża Polaka rocznice: 5. rocznica Jego odejścia do Domu Ojca oraz 90. rocznica urodzin.

Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie chcąc zaszczepić ideę „Roku Jana Pawła II Wielkiego” w Małopolsce na grunt pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół, a także przyczynić się do pogłębienia refleksji naukowej na temat życia, działalności i nauczania Jana Pawła II, realizuje projekt edukacyjny Jan Paweł II Wielki. Dziedzictwo i Pamięć.

Jednym z elementów tego projektu jest konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa. 23 września 2010 roku w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu odbędzie się finał konkursu. Do konkursu zgłosiło się 12 szkół, których będzie reprezentowało 46 uczniów.
więcej »

Tagi: , , , ,
wartopamiętać.info RSS
chirie auto chisinauChisinau Airport Rent a car